Маска-образ в сценографії Китаю:специфіка, типологія, мистецькі трансформації

Випуск вісника: 
Сторінки: 
129-134
Анотація: 

Зроблено спробу представити загально­культурний феномен маски-образу в китайському театральному мистецтві, її місце і значення в творенні сценографії, окремі аспекти класифікації, семантики та моделювання. Багатовікове існування маски становить собою винятково самобутній, складний та специфічний вид театрального мистецтва, етнокультурна та просто­рово-часова парадигма якого є яскравим доказом винятковості цієї культури. Методика дослідження китайських сценічних масок шляхом структурування за функціями та їхнього історичного перетворення методами стильових трансформацій є ефективною при створенні сучасних театральних колекцій та дизайну сувенірної продукції. Особливості тради­ційного ритуально-обрядового використання масок визначаються головним джерелом для історичних та сучасних творчих пошуків авторських та регіональних шкіл цього мистецтва. Маска у східних і зокрема у китайській культурі визначається як основний помічник театральної гри. Нині як і в минулому, це не просто художній атрибут театрального костюму актора, а узагальнюючий культурний код своєї епохи, що володіє великим багатством художньо-смислових можливостей. Зміни художнього трактування та використання на сцені, пластика форми, спосіб носіння завжди були віддзеркаленням змін у суспільстві,таким чином майстри новаторських образних рішень маски живо та активно реагували на розвиток сценічного мистецтва.

Метою дослідження є представити основні напрямки наукового опрацювання театральної маски в китай­ській культурі в контексті трансформації сценічного мистецтва.

УДК: 
391.8/792.02
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Ду Цин. Художні особливості пекінських опер­них масок та їх вплив на китайський драматичний візаж/ Ду Цин Внутрішня Монголія, 2013. С. 15 .

2. Медведева А.Маска як елемент театральної культури: наукова рефлексія. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2019. № 2. С. 405

3. Маловицька Л. Естетичний зміст маски у східно­му традиційному театрі: ієрогліфічно-інформаційна візуалізація образу. Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному про­сторі: національний та інтернаціональний аспекти: Збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції від 21-23 грудня 2010 року). Луганськ, 2010. С. 192-194.

4. Го Цзин, Культура китайської маски. Шанхай­ське народне видавництво, 1992 , 275 с.

5. Луан Гуаньхуа. Персонажний символ макіяж обличчя китайської опери. Книгарня Санліан, 2005. 110 с.

6. Китайська академія традиційної китайської опери. Збірники творів Китайської класичної опери. Видавництво Китайської опери, 1959. 118 с.

7. Медведєва А. Маска у засобах виразності актора сцени та артиста естради: художньо-творчий аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи роз­витку. Наукові записки Рівненського державного гума­нітарного університету. 2012. Випуск 18. Т. ІІ. С. .229.

8. Чжао Шанлін. Дослідження аудиторії китай­ської опери. Шанхай: Видавництво східнокитайського педагогічного університету, 2001. 201 с.

9. Чжан Яо, Роль масок у драмі сучасного танцю. Цзянсу. 2012. 161с.