Неформатне мистецтво на ринку культурного продукту: між комерцією та створенням ноосферного явища

Випуск вісника: 
Сторінки: 
142-150
Анотація: 

Проаналізовано особливості менеджменту декларативно неформатних, протестних, антикомерційних культурних проєктів. Мета статті — проаналізувати мистецький конфлікт між створенням «високого» мистецтва та зосередженням на отриманні комерційних дивідендів на прикладі неформатного мистецтва. Аналізуючи проблематику менеджменту мистецтва, слід брати до уваги та розуміти його визначальні особливості: непростий процес адаптації теорії традиційного, класичного менеджменту до завдань, які стоять перед митцями або мистецько-­культурними інституціями. Вдалий менеджмент, підкріплений аналізом ринкової кон’юнктури та потужною рекламною кампанією, здатний принести фінансові дивіденди в короткостроковій перспективі. Подібні суто комерційні проєкти дуже рідко здатні витримати перевірку часом. Саме тому менеджерам мистецтва варто бути надзвичайно обережними, некритично застосовуючи у своїй практиці закони та принципи «класичного» менеджменту. Перетворення «соломи на золото», коли норми моралі свідомо приносять у жертву прибутковості того або іншого у, може спричинити деградацію не лише мистецьких норм, але й самого суспільства. Другий підхід менеджерів, які працюють у галузі культури, — розвивати «справжнє» мистецтво, працювати над створенням «ноосферного явища», не акцентуючи на негайних фінансових прибутках. У результаті дослідження доведено, що в сучасному суспільстві доволі часто виникають парадоксальні ситуації, коли те, що початково замислювалося як показово неформатний, «контркультурний» або й навіть «революційний» проєкт, завдяки зусиллям менеджерів, починає приносити неабиякі прибутки. «Бунт» проти суспільства споживання приносить «бунтівникам» непогані прибутки, завдяки новоствореним продуктам споживання, які негайно знаходять свій попит. Отже, агресивна антиреклама спрацьовує краще, ніж ретельно продумана маркетингова реклама стратегію, яка була б орієнтована на створення винятково якнайпозитивнішого враження про культурний продукт. Показово проголошена «антикомерційність» і «контркультурність» товару в сучасному світі може виступати додатковою рекламою, допомагає створювати й завой­овувати нові ринки збуту.

УДК: 
7.072.2"19"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Алексеевский В. С. Социокультурная концепция общей теории менеджмента. Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 2. С. 21–36.
 2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006. 269 с.
 3. Кокарев А. Панк-рок от А до Я. М.: Музыка, 1992. 80 с.
 4. Колбер Ф., Эврар И. Арт-менеджмент — наука третьего тысячелетия. Арт-менеджмент. 2002. № 3. С. 3–10.
 5. Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса. Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т. 1. / Под ред. В. М. Гальперина. СПб, 2000. С. 304–326.
 6. Михалик В., Лемко І. Львів повсякденний. Львів: Апріорі, 2009. 240 с.
 7. Мяло К. Г. Под знаменем бунта: Очерки по истории и психологии молодежного протеста. 1950–1970‑х годов. М.: Молодая гвардия, 1985. 287 с.
 8. На Art Cologne голая швейцарская художница «отложила» яйца с краской. URL: http://www.novate.ru/news/3169.
 9. Нацкомиссия просит моральной поддержки. Коммерсант-­Украина, № 30, 19 лютого 2010. URL: http://www.ukrrudprom.ua/digest/Natskomissiya_prosit_moralnoy_poddergki.....
 10. Новикова Г. Н. Технологии арт-менеджмента: Учебное пособие. М.: Изд. дом МГУКИ, 2006. 178 с.
 11. Правила жизни Игги Попа. URL: esquire.ru/rules/178‑iggy-pop/#part0.
 12. «Пригоди Гекльберрі Фінна». Історія написання. URL: https://dovidka.biz.ua/prigodi-­geklberri-finna-­istoriya-napisannya.
 13. Робінс С., ДеЧенцо Д. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. 671 с.
 14. Хиз Джозеф, Поттер Эндрю Бунт на продажу. Как контркультура создает новую культуру потребления. М.: Добрая книга, 2007. 456 с.