Ювілейний хрест зі Свято- успенської Унівської лаври: історія та реставрація

Випуск вісника: 
Сторінки: 
18-32
Анотація: 

Розглянуто історіографію, композицію, символіку та реставрацію дерев’яної моделі розп’яття для відливу залізобетонного хреста, присвяченого 950‑літтю хрещення Русі-­України зі збірки Музею сакрального мистецтва Святоуспенської Унівської лаври. Розглянуто вшанування 950‑літнього ювілею хрещення Русі-­України, в тому числі у мистецькому аспекті. Встановлено, що авторами дерев’яної моделі є монахи Роман (Рафаїл) Хомин і Михайло (Мар’ян) Пигель, також уточнено правдиву дату освячення пам’ятного хреста — 2 жовтня 1938 р. У період радянської окупації пам’ятки зазнали руйнувань — залізобетонний хрест був розбитий і закопаний неподалік лаври, а модель розп'яття переховувалася підпільно, в незадовільних умовах. Після відновлення незалежності України та УГКЦ пам’ятки були повернуті до монастиря, на місці оригінального бетонного хреста встановлено копію, оригінал і моделі зберігаються у музеї.
Проаналізовано композицію ювілейного хреста та символіку розп’яття. Розглянуто характеристики різьблених ручних хрестів XVII — початку XX ст., які описала В. Свєнціцька. Такі хрести могли бути прототипом ювілейного хреста, оскільки мають багато спільних ознак. Висвітлено сучасні хрести, виготовлені за зразком ювілейного хреста зі Святоуспенської Унівської лаври та за зразком хреста Ю. Мокрицького.
У реставраційній частині описано стан дерев’яної моделі розп’яття на момент надходження на реставрацію, визначено основні реставраційні завдання та розглянуто процеси, які були виконані задля збереження пам’ятки. Головні реставраційні проблеми дерев’яної моделі розп’яття — біоураження та деформація вздовж волокон вертикального елементу з різьбою. Проблему деформації вирішено за допомогою тривалого пресування та приклеювання шпону зі зворотного боку задля компенсації вигину. Місця біоуражень оброблені препаратами методом шприцювання. Вирізьблено та доповнено втрачені елементи.
 

УДК: 
УДК 73.025
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бідзіля В. О. Біоциди в реставраційній практиці: науково-­інформацйне видання. Київ: Національний науково-­дослідний центр України, 2003. 63 с.
2. Великий А. Г. Ювілей 950‑ліття християнської України (1938–39 рр.). З літопису християнської України: церковно-­історичні радіолекції з Ватикану. т. IХ: XX ст.: У 9 т. Рим: Видавництво отців Василіан, 1977. Т. 9. С. 212–216.
3. Вечерський В. В. Унівська Свято-­Успенська лавра. Велика українська енциклопедія] 2020.: веб-сайт. URL: https://vue.gov.ua/Унівська_Свято-­Успенська_лавра (дата звернення: 5 грудня 2021).
4. Вуйцик В. Іконописна школа при монастирі Студитського уставу. Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». 2004. № 14. С. 257–264.
5. Вуйцик В. Святоуспенська лавра студійського уставу в Уневі. Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». 1997. № 6. С. 138–143.
6. Гах І. Творець нерукотворних образів. Збруч. 2016.: веб-сайт. URL: https://zbruc.eu/node/57402 (дата звернення: 5 грудня 2021).
7. Гомза С. Мистецька діяльність єромонаха Рафаїла (Романа) Хомина (1907–1944) у контексті формування Студійської іконописної школи. Acta studiosa: Богословський науковий збірник. 2017. № 9. С. 30–45.
8. Дацько Н. Мотив розквітлого хреста в оздобленні Святоуспенської Унівської лаври. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. Вип. 48, т. 1. С. 73–79. DOI: 10.24919/2308–4863/48–1–11
9. З релігійно-­церковного життя. Нова зоря. 1938. Ч. 88. С. 7.
10. Мельник В. Образ розп’яття Господнього в Галицькому іконостасі ХV–XVIII віків. Місіонар. 1995. № 4. С. 23–26.
11. Михайло Пигель (Схимонах Мар’ян). Сторінки життя. Спогади та документи / упор. Ю. Пигель, О. Григор. Львів: Свічадо, 2013. 144 с.
12. Михалик В. Долина пелюсткових хрестів. Збруч. 2015.: веб-сайт. URL: https://zbruc.eu/node/38213 (дата звернення 5 грудня 2021).
13. Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. — кінець ХХ ст). Львів: Свічадо, 1998. 328 с.
14. Наша хроніка. Ясна путь. 1938. Ч. 10–11. C. 16.
15. Нова зоря. 1938. Ч. 83. С. 5.
16. Новинки. Нова зоря. 1938. Ч. 72. С. 8.
17. Новинки. Святкування ювилею 950‑ліття хрещення Руси-­України у Львові. Діло. 1938. Ч. 215. С. 8.
18. Параняк Н., Дацько Н. Безпека праці та аналіз небезпек у професії реставратора. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип. 37, т. 3, С. 20–26. DOI 10.24919/2308–4863/37–3–3
19. П. Ф. Свято 950‑ліття охрищення Руси-­України в Парижі. Тризуб. 1938. Ч. 30–31. С. 35–36.
20. Свєнціцька В. Різьблені ручні хрести XVII–XX ст: Частина перша — текст. Львів: Друкарня Вид. Спілки «Діло», 1939. 30 с.
21. Свєнціцька В. Різьблені ручні хрести XVII–XX ст: Частина друга — ілюстрації. Львів: Друкарня Вид. Спілки «Діло», 1939. 74 с.
22. Святоуспенська Лавра в Уневі. Фотоальбом. Львів: Свічадо, 2011. 228 с.
23. Спільне Пастирське послання Єпископату Галицької Провінції з нагоди 950ліття Ювилею Хрещення Руси-­України. Діло. 1938. Ч. 167. С. 3.
24. Унівський монастир-­лавра. КругоЛьвів — Куди поїхати: Львівщина, цікаві місця. 2015: веб-сайт. URL: http://lviv-outside.blogspot.com/2015/07/univ-monastery-­lavra.html (дата звернення 5 грудня 2021).
25. Хроніка. Ясна путь. 1936. Ч. 7–8. C. 22–23.
26. Ювилейне торжество в церкві Св. Спаса у Львові. Діло. 1938. Ч. 219. С. 7.
27. Яців Р. Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат ХХ століття: Україна — Світ. Львів: Апріорі, 2021. 544 с.
28. De Caluwé, R. Lexikon Eikonikon. Amsterdam: Stichting EIKONIKON, 2002. P. 10 (Передрук. Helsinki: Painomies Oy, 1988).
29. 950‑річчя хрещення України-­Руси крізь терни репресій. Вголос. 2013.: веб-сайт. URL: https://vgolos.ua/news/950‑richchya-­hreshhennya-ukrayiny-rusy-kriz-terny-­represij_108818.html (дата звернення 5 грудня 2021).