Творчість Олександра Ройтбурда кінця 1980-х рр.: авторська інтерпретація біблійних образів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
68-73
Анотація: 

У статті на прикладі вибраних творів Олександра Ройтбурда 1989 року,проаналізовано іконографію та символіку його картин. Подано стислий огляд біблійних мотивів та єврейської тематиці у творчості художника. На основі аналізу живописних робіт 1989 року, виявлено, що автор використовував зашифровані знаки,  а також безліч відсилок на різноманітні періоди та стилі у мистецтві. За допомогою опису, аналізу та інтерпретації висвітлено особливості власної міфології О. Ройтбурда. У результаті мистецтвознавчого аналізу художніх творів 1989 року було виявлено кілька аналогів у доробку митця, з'ясовано, що у цей період художник неодноразово використовував таку ж композицію, знаки та колористику. Найчастіше зустрічається зображення каміння, яке падає з неба, трикутників двох кольорів та облич з висунутими язиками.

Методологія. За допомогою мистецтвознавчого аналізу та формального методу було проаналізовано художньо-стилістичні особливості творів О. Ройбурда, а також використано семіотичний метод, завдяки якому трактувалися знаки і символи. За допомогою іконографічного та компаративного методу було проведено порівняльний аналіз картин.

УДК: 
7.036(477)"1980-1990
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.       Ancient Egypt online. Wadjet. URL: https://ancientegyptonline.co.uk/wadjet/ (дата звернення: 15.12.2022)

2.       Credo. Яків і Рахиль — кохання, перевірене часом. URL: https://credo.pro/2019/02/231153  (дата звернення: 15.12.2022)

3.         Kirchenbote. Wo liegt Abrahams Heimat? Der Vater aus Ur. URL: https://www.kirchenbote.de/content/der-vater-aus-ur  (дата звернення: 15.12.2022)

4.       Балашова О. Ройтбурд. Київ : Основи, 2015. – с. 287.

5.       Баршинова О. Сучасне українське мистецтво: історична пам’ять та світовий контекст URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/suchasne-ukrayinske-mystetstvo.html (дата звернення: 06.12.2022)

6.       Гундорова Т. Український літературний постмодерн. Київ : Критика, 2005. 450 с.]. 

7.       Дуайт Пентекост Д. Книга Даниїла URL: http://www.cpbi.info/library/21/89/. (дата звернення: 01.12.2022)

8.       Ковальчук Г. Художник, который спорит с Караваджо и евреями. 2010. URL: http://booknik.ru/today/reports/hudojnik-kotoryyi-sporit-s-karavadjo-i-e... (дата звернення: 01.12.2022)

9.       Ладік О., Іщенко О. Ґрааль. Енциклопедія Сучасної України: онлайн-версія / редкол.: І. М. Дзюба та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/article-25752  (дата звернення: 01.12.2022)

10.     Ложкіна А.  Перманентна революція. Мистецтво України ХХ-ХХІ ст. ART HUSS, 2019. 168 c.

11.     Пінчевська Б. Легітимність присутності біблійних мотивів у сучасному мистецтві: творчість Олександра Ройтбурда 2008-2010 років. Сучасне мистецтво. 2009.Вип. 6. С. 219-232. URL: https://kd-archive.livejournal.com/9986.html (дата звернення: 01.12.2022)

12.     Скляренко Г. Сучасне мистецтво України. Портрети художників / ІПСМ НАМУ. Київ : Huss, 2018. 472 с.

13.     Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.: У 2 т. / Укл.: Д. Г. Гринчишин, У. Я. Єдлінська, В. Л. Карпова, І. М. Керницький, Л. М. Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. Київ: Наукова думка, 1977—1978. Т. 1. C. 358.

14.     Смирнова Н . Творчість Олександра Ройтбурда, 2011 . URL: https://kd-archive.livejournal.com/9986.html (дата звернення: 01.12.2022)