Живопис Леопольда Левицького 1930-х рр. у збірці Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького

Випуск вісника: 
Сторінки: 
30-37
Анотація: 

Досліджено збірку малярства Леопольда Левицького 1930-х рр., яка є частиною живописної спадщини митця в колекції НМЛ ім. Андрея Шептицького. Звернено увагу на те, що не зважаючи, що митець відомий в мистецтвознавчій літературі як графік, розпочинав він своє навчання в Краківській академії мистецтв як скульптор, а завершив як живописець. Проаналізовано жанрову структуру збірки, яку формують портрети, пейзажі, абстрактно-геометричні та жанрові композиції. Розглянуто малярські портрети, виконані очевидно під час перебування в Чорткові. Особлива увага приділена знаковому автопортрету 1935 року, що має декларативне ідейне наповнення. У процесі дослідження розглянуто не лише реально існуючі збережені пам’ятки, а й твори відомі зі спогадів, документів. Проаналізовано пейзажні композиції, які показують глибоку зацікавленість митця у творенні узагальнених образів міст чи сіл, а не детальному відображенні окремих мальовничих куточків. Звернено увагу на те, що окремі роботи мають спірне датування, однак наявна інформація не є достатньою для обгрунтування змін. Аналіз кольорових абстрактно-геометричних композицій засвідчив великий інтерес митця до формально-пластичних експериментів, який був інспірований його зацікавленням безпредметним мистецтвом. Досліджено зразки жанрового живопису, які відомі за описами та архівними фотографіями. Це дозволило провести порівняльні паралелі між не лише тогочасною графікою митця, а й між творами пізнішого часу, і виявити низку тем, сюжетів та композиційних прийомів, які можна вважати характерними для творчого доробку майстра. Аналітична інтерпретація поєднання таких сюжетів як “дереворуби”, “жінка з відрами”, “корова з телям” в одному малярському творі – відома за фотографією робота “Будний день”- дозволила зробити висновок щодо його програмної важливості у доробку митця.

УДК: 
75.04 – 055.1(477) (092)˂ Левицький˃
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Диплом Л. Левицького про закінчення навчання у Краківській академії мистецтв. НМЛ Ал-543
 2.  Леопольд Левицький : альбом / упорядн. Т. Лозинський [та ін.]; авт. вступ. ст. М. Бесага, керівник проекту Л. Лихач. Київ : Родовід, 2006. 288 с.
 3.   Леопольд Левицький. Заслужений діяч мистецтв (1906–1973) : каталог творів / упорядн.: Г. Островський, Г. Сафонова, авт. вступ. ст. Г. Островський. Київ : Мистецтво, 1976. 30 с., 60 іл.
 4. Леопольд Левицький. Спогади про художника. Науковий збірник / Упор., автор вступ. статті Павлишин Л.  Львів: СКІМ, 2004. 184 с.
 5. Лист М. Косінської до Л. Левицького. НМЛ Ал-296
 6. Лист М.Тотушинського до Л. Левицького. НМЛ Ал-291
 7. Лист М.Тотушинського до Л. Левицького. НМЛ Ал-292
 8. Островський Г. Леопольд Левицкий. Москва : Советский художник, 1978. 112 с.
 9. Чернетка листа Л.Левицького. НМЛ Ал-64
 10. Чернетка листа Л.Левицького до [М. Косінської]. НМЛ Ал-136
 11. Якущенко Г. Леопольд Іванович Левицький : нарис про художника. Київ : Мистецтво, 1969. 72 с.
 12. Blum H. Jonasz Stern. Krakόw: Wydawnictwo literackie, 1978. 72 s.
 13. Grupa Krakowska 1932-1937/ pod redarcją Barbary Ilkosz. Wrocław: Museum Narodowe we Wrocławiu, 2018. 332 s., il.
 14. Leopold Lewicki i Grupa Krakowska (W latach 1932 – 1937) / red. J. Chrobak. Krakόw : Stowarzyszenie Artystyczne «Grupa Krakowska», 1991. 97 s., [24] s. tabl. : il.
 15. Marek Włodarski / Henryk Streng (1898–1960). Między centrum a peryferiami / red. M. Piłakowska. Sopot : Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2013. [нумерація сторінок часткова].
 16. Osostowicz S. Listy/ Opracowała Irena Jakimowicz. Krakόw: Wydawnictwo Literackie, 1978. 228 s. il
 17. Stern J. Grupa Krakowska // Cyganeria i polityka : wspomnienia krakowskie 1919–1939. Warszawa : Czytelnik, 1964. S. 227–238.
 18. Twarze Awangardy. Artyści I Grupy Krakowskiej Katalog wystawy / Tekst A.Budzałek / Red.M.Piłakowska. Poznań: Galeria Piekary, 2017. 80 s., il.