Зображальні принципи у системі формальних рішень: межі репрезентації у сучасному живописі Китаю

Випуск вісника: 
Сторінки: 
54-67
Анотація: 

Мета статті – дослідити один з найважливіших компонентів у зображальній системі сучасного живопису Китаю, а саме – формально-пластичні вирішення. Автори розглядають проблематику репрезентації форми, яка в художньо-естетичному сенсі актуалізує питання відповідності образного начала об’єктам та формам, які віддзеркалюють навколишню дійсність художніми засобами. Як предмет дослідження ця проблема є актуальною для сучасних мистецтвознавчих студій.

Автори доводять, що поняття «формальна мова» привертає помітну увагу в сучасних китайських дослідженнях про мистецтво, засвідчуючи його вагомість і для аналізу традиційних практик мистецтва, і для інноваційних художніх пошуків. Форма як складник мови сучасного живопису репрезентується за допомогою зображальних принципів, які в контексті понятійних категорій китайського мистецтвознавства можна узагальнити у межах двох взаємно пов’язаних груп, а саме – вираження та естетизації форми. Перша група об’єднує структурні питання, які переважно так чи інакше пов’язані з осмисленням та інтерпретацією технічних особливостей олійного живопису. В межах другої групи розглядаються питання образних (або за більш звичною для китайського мистецтвознавства термінологією – духовних) основ репрезентації зображеного.

Автори роблять висновок, що в сучасному олійному живописі Китаю форма як зображальний принцип спирається на імітаційну природу художнього узагальнення, пов’язана зі здатністю художника привласнювати певні аспекти дійсності, зробити їхнє узагальнення власною точкою зору на світ. В межах сучасного китайського живопису імітаційна форма має рефлексивний статус, що підтверджується низкою трансформацій в олійній техніці. В китайському живописі зазначений принцип має пряме посилання на традиційну художню практику.

УДК: 
7.027 : 75 . 0.032 (510) «195-201» :7.072.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. 窦茗越.从点线面看中国画的形式美—以吴冠中为例. 美与时代: 美术学刊 (中), 2016, (5), 60–64 / Dou Mingyue. Перегляд формальної краси китайського живопису з точок, ліній і поверхонь — на прикладі Ву Гуаньчжуна. Краса і часи: Журнал образотворчого мистецтва. Ч. 2. 2016. № 5. С. 60–64.
 2. 葛剑辉.论中国画的创新. 美术界. 2013, (10), 70–75 / Ге Цзяньхуей. Про інновації китайського живопису. Образотворче мистецтво. 2013. № 10. С. 70-75.
 3. 苟彬. 浅谈中国画形式构图原则. 美术教育研究, 2012, (13), 22–23 / Гоу Бінь. Коротка дискусія про принципи форми та композиції в китайському живописі. Дослідження художньої освіти. 2012. № 13. С. 22–23.
 4. 郭润文. 油画语言体系与 “当代性”. 美术学报. 2008, (4), 41-44 / Го Рунвень. Мовна система олійного живопису та «сучасність». Journal of Fine Arts. 2008. № 4. С. 41–44.
 5. 华强. 认知中国画的形式语言—建构中国画形的教学体系. 国画家. 2021 / Хуа Цян. Розпізнавання формальної мови китайського живопису – Побудова системи навчання китайських форм живопису. Китайські художники. 2021.
 6. 黄宁. 欲望文化背景下的中国画. 南方论刊. 2006, (6), 51–53 / Хуан Нін. Китайський живопис на тлі культури бажання. Південний журнал. 2006. № 6. С. 51–53.
 7. 黄艳华. 解读中国当代艺术的语言特征. 长春师范学院学报: 人文社会科学版. 2008, 27(3), 155–157 / Хуан Яньхуа. Інтерпретація мови сучасного китайського мистецтва. Журнал педагогічного університету Чанчуня: Гуманітарні та соціальні науки. 2008. № 27 (3). С. 155–157.
 8. 郎绍君. 两条借鉴之路 — 试谈中国画的出新. 美术. 1982, (7) / Лан Шаоцзюнь. Два шляхи для довідки — про новий розвиток китайського живопису. Образотворче мистецтво. 1982. № 7.
 9. 李樺. 改造中國畫的基本問题 — 從思想的改造開始進而创造新的内容與形式. 美术. 1950, (1) / Лі Хуа. Основні проблеми перетворення китайського живопису — починаючи з перетворення думок і потім створюючи новий зміст і форму. Образотворче мистецтво. 1950. № 1.
 10. 李轻舟. 中国画的形式美在西方油画中的应用. 环球市场. 2017, (8), 40-43 / Лі Цінчжоу. Застосування формальної краси в китайському живописі в західному олійному живописі. Глобальний ринок. 2017. № 8. С. 40–43.
 11. 凌杰. 基于构成观念的中国画视觉形式教学. 艺术百家. 2010, (A02), 391-393 / Лін Цзе. Навчання візуальній формі китайського живопису на основі концепції композиції. Art Hundred Schools. 2010. A02. С. 391–393.
 12. 刘素之, & 刘临.  徐悲鸿中国画肖像艺术研究. 美术学报. 2018, (3), 115–121 / Лю Сучжі та Лю Лінь. Дослідження портретного мистецтва Сюй Бейхона в китайському живописі. Журнал образотворчого мистецтва. 2018. № 3. С. 115–121.
 13. 陆姗姗. 中西融合的现代中国油画形式语言探析. 淮北师范大学学报: 哲学社会科学 版. 2012, 33(5), 164-166 / Лу Шаньшань. Аналіз формальної мови сучасного китайського олійного живопису з інтеграцією Сходу та Заходу. Журнал педагогічного університету Хуайбей: видання філософії та соціальних наук. 2012. № 33 (5). С. 164–166.
 14. 马良书. 中国画形式构成的类型分析. 艺术百家. 2005, (6), 127-130 / Ма Ляншу. Типовий аналіз формальної композиції в китайському живописі. Художня сотня шкіл. 2005. № 6. С. 127–130.
 15. 秦付明. 中国画的表现形式和审美特点浅析. 大舞台. 2014, (6), 41-42 / Цінь Фумін. Аналіз форми вираження та естетичних характеристик китайського живопису. Велика сцена. 2014. № 6. С. 41–42.
 16. 王忠.试析中国画笔墨的写意性. 襄樊学院学报. 2006, 27(1), 114-118 / Ван Чжун (2006). Аналіз рукописного малювання китайського живопису. Журнал університету Сянфань. 2006. № 27 (1). С. 114–118.
 17. 吴建宙. 当代中国意象油画的形式语言. 艺海. 2012, (6), 60–63 / Ву Цзяньчжоу. Формальна мова сучасного китайського живопису маслом. Іхай / Yihai. 2012. № 6. С. 60–63.
 18. 吴耀华. 现代中国画的文化品格. 南京艺术学院学报: 美术与设计. 2005, (2), 11–13 / Ву Яохуа. Культурний характер сучасного китайського живопису. Журнал Нанкінського університету мистецтв: образотворче мистецтво та дизайн. 2005. №. 2. С. 11–13.
 19. 徐刚. 西方绘画的静态空间与动态空间. 新美术. 2007, 28(4), 100–104 / Сюй Ган. Статичний простір і динамічний простір у західному живописі. Нове мистецтво. 2007. № 28 (4). С. 100–104.
 20. 徐卫.中国画视觉化渊源探究. 南京艺术学院学报: 美术与设计版. 2008, (6), 112–114 / Сюй Вей. Дослідження походження візуалізації в китайському живописі. Журнал Нанкінського університету мистецтв: Видання мистецтва та дизайну. 2008. № 6. С. 112–114.
 21. 许珂. 谈中国画的形式美. 聊城大学学报: 社会科学版. 2008, (2), 360–362 / Сюй Ке. Про формальну красу китайського живопису. Журнал Університету Ляочена: видання соціальних наук. 2008. № 2. С. 360–362.
 22. 张楠. (2017). 中国画的形式美在西方油画中的应用. 收藏—中国. 2017, (4), 354–357 / Чжан Нань. Застосування формальної краси китайського живопису в західному олійному живописі. Колекція: Читаючи світ. 2017. № 4. С. 354–357.
 23. 张娱.简析油画风景创作对中国画形式美的借鉴. 参花 (下). 2018, (2), 5 / Чжан Ю. Короткий аналіз відношення створення пейзажу олійного живопису до краси китайського живопису. Шеньхуа, 2018. № 2. С. 5.
 24. 朱亮亮. 从阿恩海姆美学理论解读中国画的形式美. 艺术探索. 2007, 21 (2), 63–64 / Чжу Лянлян. Інтерпретація формальної краси китайського живопису з естетичної теорії Арнгейма. Дослідження мистецтва. 2007. № 21 (2). С. 63–64.