Образ міста в китайській культурній традиції та візуальній практиці: від середньовіччя до ранньомодерного часу

Випуск вісника: 
Сторінки: 
38-47
Анотація: 

Досліджено проблему художньої еволюції образу міста в китайському образотворчому мистецтві. В центрі уваги авторів перебуває вивчення основних етапів розвитку жанру міського пейзажу. Мета статті – проаналізувати основні етапи розвитку жанру в китайському мистецтві, вивчити його структурну формалізацію та становлення репертуару від середньовіччя до ранньомодерного часу. Предметом дослідження є китайський мистецтвознавчий дискурс. Використано твори китайського образотворчого мистецтва вказаних історичних періодів. 

З’ясовано, що розвиток жанру міського пейзажу пов’язаний із загальною еволюцією китайської культурної традиції та її образотворчих форм, що є постійним фактором впливу на формування візуальної традиції.

Виокремлено дві стадії розвитку жанрової парадигми міського пейзажу. Перша триває від часу виникнення усталених видових образотворчих форм (Х ст.), які поступово, упродовж сунського (Х–ХІІІ ст.) та мінського періодів (XIV–XVII  ст.), залучають міський ландшафт і міські повсякденні практики до загального художнього поля. Надалі, в контексті еволюції цінського мистецтва (XVII–ХІХ ст.), міський пейзаж набуває стійких жанрових ознак, які можна представити у формі органічного поєднання трьох складників: 1) міського архітектурного ландшафту; 2) репрезентації типових моделей міського життя; 3) відтворення типових міських «культурних героїв».

Доведено, що еволюція жанру міського пейзажу пов’язана з досить строкатими процесами самоусвідомлення китайського мистецтва та визначення форм його ідентичності на різноманітних етапах розвитку.

УДК: 
7.072.2 :7.047.0.032(510) :930
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Ching D.C.Y. The Language of Portraiture in China. A Companion to Chinese Art. Hoboken : Wiley-Blackwell, 2015. P. 136–157.
 2. Choi Jr., Kee Il. «Partly Copies from European Prints» Johannes Kip and the Invention of Export Landscape Painting in Eighteenth-Century Canton. The Rijksmuseum Bulletin. 2018. № 66 (2). P. 120–143.
 3. Duan L. The Aesthetics of Inscape: Teaching Chinese Art with Barthesian Semiotic Theory. Journal of Aesthetic Education. 2019. № 53 (1). P. 78–96.
 4. Hansen V. The Mystery of the Qingming Scroll and Its Subject: The Case Against Kaifeng. Journal of Song-Yuan Studies. 1996. № 26. P. 183–200.
 5. Huang H. Cityscape, Urban Nobodies and War: Modern Transformation of Nianhua in Suzhou-Shanghai. Doctoral dissertation, The University of Western Ontario (Canada). 2015. 290 р. Electronic Thesis and Dissertation Repository. 3385. URL: https://ir.lib.uwo.ca/etd/3385 (дата звернення: 13.04.2023)
 6. Li Mei. Exploration and Practice of Urban Characteristics on Shan-shui City and Historic City. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 584. P. 420–424.
 7. Maeda R. J. Two Twelfth-Century Texts on Chinese Painting. Ann Arbor : University of Michigan Press, 2020. 84 р.
 8. Vinograd R. Classification, Canon, and Genre. A Companion to Chinese Art. Hoboken : Wiley-Blackwell, 2015. P. 254–276.
 9. Zhu J. Chinese Spatial Strategies: Imperial Beijing, 1420–1911. Abingdon : Routledge, 2004. 274 р.
 10. 杨力.论宋代中国画的媒介—宋纸. 现代装饰: 理论, 2013. # 10, 149-153 / Ян Лі. Про засоби китайського живопису династії Сун – Папір для пісні. Сучасне оздоблення: теорія. 2013. № 10. C. 149–153.
 11. 江珊.从宋画中看宋朝市井街巷建筑空间. 华中建筑, 2012, # 30(8), 147–150 / Цзян Шань. Перегляд архітектурного простору колодязів, вулиць і алей за часів династії Сун із картин Сун. Архітектура Хуачжун. 2012. № 30 (8). С. 147–150.
 12. 王卓然, & 朱晓清.长三角的近代城市风景画创作. 中国书画, 2018, # 1, 114–115 / Ван Жуорань, Чжу Сяоцін. Створення сучасних картин міського пейзажу в дельті річки Янцзи. Китайський живопис і каліграфія. 2018. № 1. С. 114–115.