Творчість Михайла Бойчука (львівський період) та збірка «Студіон» монастиря оо. Студитів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
15-23
Анотація: 

Проаналізовано діяльність М. Бойчука у період 1910–1912 років, коли митець працював над монументальними розписами та станковими іконописними творами для монастиря оо. Студитів у Львові на вул. Петра Скарги, 2а (тепер вул. Озаркевича). У цей час художник, разом із М. Касперовичем, С. Налепінською, С. Бодуен де Куртене, Г. Шрамм та іншими представниками його паризької групи, працювали над розписами каплиці у приміщенні цього монастиря. До збережених творів з колекції «Студіону» належать: «Св. Миколай» (1910), «Св. Йосафат» (1910), «Ісус Христос» (1910-ті), «Покрова Богородиці» (1910) («Пророк Ілля» (1911), «Тайна вечеря» (1911) мозаїка «Св. Йоан» (1910). Головним видом мистецької діяльності М. Бойчука у 1910 – 1914 рр. стало релігійне малярство. Митець відновив забуті техніки темпери і фрески, став визнаним реставратором на теренах України.
Увагу зосереджено на творах іконопису, які збереглись до сьогодні й належать до експозиції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Об’єктом дослідження є ікони і поліхромія Михайла Бойчука, що виконані для каплиці монастиря оо. Студитів (колишня Дяківська бурса). Предметом дослідження є іконографія його робіт, зокрема характеристика іконографічного типу св. Йосафата Кунцевича.

УДК: 
75.02/.05-055.1(477.83-25)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бенях Н. М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910– 1914 рр. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2018. 285 с. 
2. Гелитович Марія. Українські ікони кінця XV — початку XХ ст. зі збірки «Студіон» у колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2020. Вип. 12(28). С. 280–298.
3. Драган М. Мистці митрополитові. Напередодні вистави АНУМ. Діло. 1936. Ч. 251. 6 лист. С. 4–5.
4. Кравченко Я. Ярослава Музика у творчій долі Михайла Бойчука: нововиявлені малюнки львівського періоду. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2010. Вип. 21. С. 361–366.
5. Кривенко М. Мистецькі цінності книгозбірні «Студіону» у Львові. Пам’ятки України: історія та культура. 2008. № 2. С. 52–63.
6. К-ський Н. Альфонс Доде. Дивні пригоди Тартарена з Тараскону (рецензія). Рада. Київ. 1913. 22 марта (4 квітня). С. 4.
7. Літопис монастиря св. священомученика Йосафата Студійського Уставу у Львові, вул. Петра Скарги, Ч. 2а (1904–1945), 1–134 арк.
8. Мистці митрополитові Андреєві VIII вистава АНУМ. Діло. 1936. Ч. 249. С. 5.
9. Михайло Бойчук : альбом-каталог збережених творів / Ін-т колекціонерства укр. мистецьких пам’яток при Науковому Товаристві ім. Шевченка / авт. вступ. ст. Я. Кравченко ; упоряд. каталогу В. Сусак. Львів : Майстерня книги, Київ : Оранта-Друк, 2010. 124 с.
10. Міщенко Г. Що таке національна форма. Образотворче мистецтво. 1997. № 2. С. 2–7.
11. Присталенко Н. З архіву Михайла Бойчука. Українське мистецтвознавство. Київ : Наукова думка. 1993. Вип. 1. С. 134–141.
12. Семчишин-Гузнер О. Іконографія св. Свмч. Йосафата Кунцевича в українському мистецтві першої половини ХХ ст.: джерела інспірації. Народознавчі зошити. 2019. №6(150). С. 1464–1481. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1464.
13. Святочна академія на честь св. Йосафата. Воля Покуття. 1943. № 146. 12 грудня. С. 4.
14. Святочна академія на честь св. Йосафата. Голос Підкарпаття. 1943. № 54. 12 грудня. С. 2
15. Святочна академія на честь св. Йосафата. Станіславівське слово для областей. 1943. № 50. 12 грудня. С. 7.
16. Святочна академія на честь св. Йосафата. Тернопільський голос. 1943. № 50. 12 грудня. С. 5.
17. Святочна академія на честь св. Йосафата. Чортківська думка. 1943. № 50. 12 грудня. С. 5. 
18. Центральний державний історичний архів у м. Львові Ф. 358. Оп. 2. Спр. 101, 1–61 арк..