Маловідома ікона «Покрова Богородиці» у контексті сакральної тематики творів Михайла Бойчука

Випуск вісника: 
Сторінки: 
101-114
Анотація: 

У статті проаналізовано художньо-стилістичні, композиційно-формальні особливості, іконографічний тип маловідомої ікони Михайла Бойчука «Покрова Богородиці». Уточнені питання атрибуції твору. Акцентується увага на історичному трактуванні сюжету «Покрови Богородиці», його іконографічних особливостей, проводиться порівняння з творами інших авторів початку ХХ ст. Виявлено значення традиції у творчості М. Бойчука та зв’язок із рефлектуючим духом часу. На прикладі конкретного твору окреслено індивідуальність майстра, яка викристалізовується у творчий метод, адже саме «львівський період» став для М. Бойчука найбільш продуктивним у плані творчої реалізації. Важливим моментом є вивчення цього питання у контексті львівського періоду творчості М. Бойчука, його взаємин з митрополитом Андреєм Шептицьким.

УДК: 
7.04:[27-312.47:27-526.62]
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Ріпко О. У пошуках страченого минулого. Львів : Каменяр, 1996. С. 7-56.

2. Юрчишин О. Михайло Бойчук та Михайло Грушевський. Сучасність. 1994.  №7-8. С. 140-148.

3. Посацька Д. Мистецькі збірки студитів у Національному музеї у Львові (1939-1952). Українське сакральне мистецтво з колекції «Студіон». У Збірці Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / автор-упор. о.д-р Севастіян Дмитрух. Львів : Срібне слово, 2008. 160 c. С. 21-22.

4. Бартіш Г. Монументальні розписи Михайла Бойчука в Галичині. Образотворче мистецтво. 1998. №2. С. 28-30.

5. Волошин Л. Михайло Бойчук: Листи до митрополита Андрея Шептицького. Образотворче мистецтво. 1990. № 6. С. 18-21.

6. Кравченко Я. Ярослава Музика у творчій долі Михайла Бойчука: нововиявлені малюнки львівського періоду. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2010. Вип. 21. С. 361-366.

7. Вуйцик В. Іконописна школа при монастирі Студитського Уставу у Львові, її організація і діяльність. Лавра. Часопис монахів Студитського Уставу. Унів, 1998. № 1. С. 52-56.

8. Нога О. До історії розвитку церковного малярства Галичини (1900 – 1920 рр.). Народознавчі зошити. 2009. № 3-4. С. 440-446.

9. Тимченко Т. Бойчукізм і українська реставрація / Т. Тимченко // Образотворче мистецтво. – 1997. – № 3-4. – С. 60-62.

10. Присталенко Н. З архіву Михайла Бойчука. Українське мистецтвознавство. Київ : Наукова думка, 1993. Вип. 1. С. 134-141.

11. Соколюк Л. Сакральне в творчості Михайла Бойчука. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2002. № 3. С. 3-13.

12. Соколюк Л. Неовізантизм та його еволюція у творчій практиці школи М. Бойчука. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2004. № 1. С. 37-51.

13. ЦДІА України у м. Львові.  Ф. 358.  Оп. 2.  Спр. 101.  Арк. 33.

14. Програма майстерні монументального мистецтва на 1922–1923 рр. М. Бойчука. Образотворче мистецтво. 1991. № 6. С. 39.

15. Гординський С. Спогади про Асоціацію незалежних українських митців. Образотворче мистецтво. 1991. № 5. С. 6.

16. Плохій С. Покрова Богородиці в Україні. Пам’ятки України. 1991. № 5 (листопад). С. 32-39.

17. Гелитович М. Покрова Пресвятої Богородиці URL : https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/holyday_iconografy/p...

18. ЦДІА України у м. Львові. Ф. 358. Оп. 2. Спр. 101. Арк. 60.

19. Митці – Митрополиту Андрею. Восьма вистава Асоціяції незалежних українських мистців : каталог / упор. Св. Гординський.  Львів : АНУМ, 1936.

20. Юліан Панькевич / Нановський Я. Й. Юліан Панькевич: Нарис про життя і творчість. К. : Мистецтво, 1986.  80 с. URL : : http://www.mankurty.com/sven/?page_id=244

21. Семчишин-Гузнер О. Ікона Модеста Сосенка «Покров Богородиці» 1912 року. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : Матеріали І Міжнар. наук. конф. 23-24 листопада 2009 р. Львів, 2009. С. 203-208.

22. Бенях Н. «Львівський період» у творчості М. Бойчука (1910-1914). Культура України. Харків, 2002. Вип. 11. С. 167-171.

23. З розмови авторки з художником-реставратором П.Лінинським 2001 р.