Unknown icon «The intercession of the Theotokos» in the context of the sacred themes of M.Boychuk's works

Issue: 
Pages: 
101-114
Abstract: 

Artistical and
stylistic, composition and formal features, the iconographic type of the
little-known icon of Mykhailo Boychuk «The Intercession of the Theotokos»
are analyzed. Attention is focused on the historical interpretation of the
subject of the «The Intercession of the Theotokos», its iconographic
features and comparing with the works of other authors dated of the early
XX century. The importance of tradition in M.Boychuk's art and the
connection with the reflecting spirit of the time are revealed. On the
example of the specific icon, the individuality of the master is indicated,
witch was formed into the artistic method, because the «Lviv period» was most productive for M.Boychuk creative realization. An important point
is the study of this issue in the context of the «Lviv period» of the Mikhail
Boychuk's art and his communication with Metropolitan Andrei Sheptytsky.

UDC: 
7.04:[27-312.47:27-526.62]
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Ріпко О. У пошуках страченого минулого. Львів : Каменяр, 1996. С. 7-56.

2. Юрчишин О. Михайло Бойчук та Михайло Грушевський. Сучасність. 1994.  №7-8. С. 140-148.

3. Посацька Д. Мистецькі збірки студитів у Національному музеї у Львові (1939-1952). Українське сакральне мистецтво з колекції «Студіон». У Збірці Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / автор-упор. о.д-р Севастіян Дмитрух. Львів : Срібне слово, 2008. 160 c. С. 21-22.

4. Бартіш Г. Монументальні розписи Михайла Бойчука в Галичині. Образотворче мистецтво. 1998. №2. С. 28-30.

5. Волошин Л. Михайло Бойчук: Листи до митрополита Андрея Шептицького. Образотворче мистецтво. 1990. № 6. С. 18-21.

6. Кравченко Я. Ярослава Музика у творчій долі Михайла Бойчука: нововиявлені малюнки львівського періоду. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2010. Вип. 21. С. 361-366.

7. Вуйцик В. Іконописна школа при монастирі Студитського Уставу у Львові, її організація і діяльність. Лавра. Часопис монахів Студитського Уставу. Унів, 1998. № 1. С. 52-56.

8. Нога О. До історії розвитку церковного малярства Галичини (1900 – 1920 рр.). Народознавчі зошити. 2009. № 3-4. С. 440-446.

9. Тимченко Т. Бойчукізм і українська реставрація / Т. Тимченко // Образотворче мистецтво. – 1997. – № 3-4. – С. 60-62.

10. Присталенко Н. З архіву Михайла Бойчука. Українське мистецтвознавство. Київ : Наукова думка, 1993. Вип. 1. С. 134-141.

11. Соколюк Л. Сакральне в творчості Михайла Бойчука. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2002. № 3. С. 3-13.

12. Соколюк Л. Неовізантизм та його еволюція у творчій практиці школи М. Бойчука. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2004. № 1. С. 37-51.

13. ЦДІА України у м. Львові.  Ф. 358.  Оп. 2.  Спр. 101.  Арк. 33.

14. Програма майстерні монументального мистецтва на 1922–1923 рр. М. Бойчука. Образотворче мистецтво. 1991. № 6. С. 39.

15. Гординський С. Спогади про Асоціацію незалежних українських митців. Образотворче мистецтво. 1991. № 5. С. 6.

16. Плохій С. Покрова Богородиці в Україні. Пам’ятки України. 1991. № 5 (листопад). С. 32-39.

17. Гелитович М. Покрова Пресвятої Богородиці URL : https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/holyday_iconografy/p...

18. ЦДІА України у м. Львові. Ф. 358. Оп. 2. Спр. 101. Арк. 60.

19. Митці – Митрополиту Андрею. Восьма вистава Асоціяції незалежних українських мистців : каталог / упор. Св. Гординський.  Львів : АНУМ, 1936.

20. Юліан Панькевич / Нановський Я. Й. Юліан Панькевич: Нарис про життя і творчість. К. : Мистецтво, 1986.  80 с. URL : : http://www.mankurty.com/sven/?page_id=244

21. Семчишин-Гузнер О. Ікона Модеста Сосенка «Покров Богородиці» 1912 року. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : Матеріали І Міжнар. наук. конф. 23-24 листопада 2009 р. Львів, 2009. С. 203-208.

22. Бенях Н. «Львівський період» у творчості М. Бойчука (1910-1914). Культура України. Харків, 2002. Вип. 11. С. 167-171.

23. З розмови авторки з художником-реставратором П.Лінинським 2001 р.