Художні серпанкові тканини: проблема збереження та спроба відтворення сучасними майстрами

Download681.71 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
116-128
Анотація: 

У статті розглядається питання збереження і розвитку традиційних художніх тканин історичного реґіону Рівненського Полісся і творча інтерпретація їх сучасними майстрами. Здійснена спроба опрацювати джерельну базу теми дослідження за матеріалами музейних колекцій і власними експедиційними розвідками здійснити аналіз ткацького доробку майстрів рівненського Полісся, виявити осередки
розвитку художнього серпанкового ткацтва. У ході дослідження визначено, що на ткацьких традиціях Рівненщини виділяються художні тканини майстринь села Крупове Дубровицького району – центру побутування серпанку. Серед них імена майстринь Уляни Кот, Ніни Рабчевської, Ніни Дем’янець, Ольги Придюк.

УДК: 
745.52
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Скуратівський В. «Молодицям по серпаночку» / В. Скуратівський // Берегиня [Текст] : художні оповіді та новели. – К. : Радянський письменник, 1987. – С. 170-177.
2. Орел Л. Чарівне веретено / Л.Орел // Чарівне веретено. Нариси [Упоряд. А. Данилюк]. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 31-36.
3. Українець А. Виготовлення серпанкового полотна на Рівненщині / А. Українець // Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. – К. : ДНЦЗКСТК, 2012. – Вип. 1. – С. 109-127.
4. Українець А. Дубровицькі серпанки / А. Українець // Велика Волинь: минуле й сучасне. – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 378-379.
5. Українець А. Поліські сорочки / А.Українець // Вільне слово. – 1998. – 29 серпня. – С. 3.
6. Тишкевич Р. Поліський серпанок / Р. Тишкевич // Наукові записки. – Рівне: видавець Олег Зень. – 2010. – Вип. VІІІ. – С. 287-294.
7. Тишкевич Р. «Поліський серпанок» у свідомості місцевих жителів / Р. Тишкевич // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини [Упорядник і науковий редактор В. Виткалов]. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 58-65
8. Кузіна І. Особливості виготовлення серпанкових тканин у Дубровицькому районі на початку ХХ ст. / І. Кузіна, Л. Черпак // Наукові записки [Головний редактор О. Булига]. – Рівне : видавець Олег Зень. – 2010. – Вип. VІІІ. – С. 189-194.
9. Костюк Л. Провідний центр «поліського серпанку» – село Крупове / Л. Костюк // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини: колективна монографія [Упорядник і науковий редактор В. Виткалов]. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 66-76.
10. Костюк Л. Традиції поліського серпанку: історико-краєзнавчий нарис / Л. Костюк, У. Букайло. – Рівне : ПП Дятлик М., 2015. – 152 с.
11. Локшук І. Збереження та розвиток традиційного серпанкового ткацтва села Крупове – передумова для вдосконалення і збагачення творчих здібностей молоді / І. Локшук // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матеріли ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 18-20 травня 2006 р. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 159-162.
12. Локшук И. «Серпанковые» ткани Ровенского Полесья: сохранение региональных традиций / И. Локшук // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / навук. рэд. А. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. –
Вып. 15 – С. 418-425.
13. Шевчук С. Поліські узори / С. Шевчук // Червоний прапор. – 1980. – 16 березня. – С. 4.
14. Шевчук С. Уляна Кот у США / С. Шевчук // Червоний прапор. – 1988. – 30 липня. – С. 4.
15. Всеукраїнська науково-практична конференція : програма [«Проблеми збереження і популяризації національних традицій серпанкового ткацтва в сучасній Україні»], (Рівне 11-12 вересня 2015 року). – Рівне : КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості» Рівненської обласної ради, 2015. – 8 с.
16. Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – К. : Радянська школа, 1989. – 286 с.
17. Пісні сіл Шахи, Берестя, Осова, Літвиця Дубровицького району Рівненської області (запис А.Сівець, нотація Л.Гапон) // Етнокультура Волиського Полісся і Чорнобильська трагедія [Головний редактор В. Сидорук]. – Рівне : Україна-синтез,
1997. – Вип. ІІ. – С. 309-322.
18. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва – К. : Либідь, 1996. – 176 с.
19. Тишкевич Р. Поліська намітка / Р. Тишкевич // Волинські дзвони. Науково-краєзнавчий альманах [Головний редактор Г.Дем’янчук]. – Рівне : Ліста, 1995. – Вип. І. – С. 34-38

20. Дудар О. Художнє ткацтво Полісся / О. Дудар // Народні художні промисли України : збірник наук. праць. – [під заг. ред. Ю. Гошко]. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 69-78.
21. Сидорович С. Художня тканина західних областей УРСР / С. Сидорович. – К. : Наукова думка, 1979. – 156 с.
22. Лупій Т. Рушники Західного Полісся кінця ХІХ– першої половини ХХ ст. (Технологія. Семантика. Художні особливості) : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 «Декоративно-прикладне мистецтво». – Львів, 2002. – 20 с.
23. Культура і побут населення України : yавч. посібник [В. Наулко (керівник авторського колективу)]. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.
24. Чубинський П. Мудрість віків: (Укр. народознавство в творчій спадщині Павла Чубинського) : у 2 кн. Кн. 2 / П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 224 с.
25. Виставка мистецтва одного села. Серпанкове розмаїття Поліського краю / Ф. Якубович, М. Дем’янець. – К., 2003. – 16 с.