Геометричні мотиви в дизайні поліграфічної продукції стилю ар деко

Випуск вісника: 
Сторінки: 
129-139
Анотація: 

Досліджено геометричні та самоподібні за конфігурацією
мотиви в дизайні поліграфічної продукції стилю ар деко. На основі ком-
позиційного аналізу зразків поліграфічної продукції цього стилю вияв-
лено, що в композиціях геометричні форми використовувалися в якості
тла, для підсилення виразності тексту, в складі орнаментальних моти-
вів, а використання діагональних ліній і площин слугувало вагомим
компонентом перспективи та глибини, надаючи зображенням триви-
мірності та просторовості. У статті виявлено, що такі прийоми як ви-
користання повторів і самоподібних елементів, художники та графіки
застосовували для підсилення враження від смислового наповнення
провідної теми в композиціях поліграфічної продукції. Представлено
можливості застосування стильових особливостей ар деко, а саме –
використання геометричних мотивів у сучасному графічному дизайні,
зокрема в системі фахової дизайнерської освіти.

УДК: 
7.036:74.012:76.01
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Яковлєв М. І. Історія використання геометрії в художньо-творчих процесах / М. І. Яковлєв // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2014. – Вип. 6. – С. 158-164.
2. Прищенко С. В. Геометричний стиль у рекламному дизайні / С. В. Прищенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2011. – № 2. – С. 202-205.
3. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / Кимберли Элам. – СПб. : Питер, 2011. – 112 с.

4. Савельева О. О. Бывают странные сближенья / О. О. Савельева // Человек. – 2003. – Т. 4. – С. 55-65.
5. Филичева Н. В. Трансформация художественной образности в культуре модернизма / Н. В. Филичева. – СПб. : Таро, 2011. – 320 с.
6. Сомов Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. – М. : Машиностроение, 1972. – 279 с.
7. Revista Para Todos – J. Carlos [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: https://artelocalizada.wordpress.com/2011/10/13/revista-para-todos-j-car....
8. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття / О. Лагутенко. – К. : Грані-Т, 2006. – 240 с.
9. Чайківський Б. «Фама» – рекламна фірма Романа Шухевича / Б. Чайківський. – Львів : Видавництво «Мс», 2005. – 104 с.