Специфіка репрезентації творів образотворчого мистецтва на веб-сторінках мистецьких навчальних закладів України

Випуск вісника: 
Сторінки: 
195-207
Анотація: 

У статті розглянуто офіційні веб-сторінки закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Розглянуто нормативні документи, що визначають перелік інформації, яка є обов’язковою для опублікування. Проаналізовано особливості відображення контенту, а саме – візуальних і теоретичних матеріалів. Наголошено на необхідності дотримання авторського права при публікації матеріалів. Звернено увагу на окремі зразки іноземних сайтів, формати представлення інформації на яких вирізняються серед інших. Розглянуто проблемні аспекти відображення матеріалів на веб-сторінках, наголошено на можливостях і перевагах, що можуть використовуватися при репрезентації інформації

УДК: 
7.071.1/004.738.5:630:67
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів : Колір ПРО, 2012. 220 с., іл.
 2. Закарпатська академія мистецтв – офіційний сайт. URL : http://www.artedu.uz.ua/ (дата звернення: 05.04.19).
 3. Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука – офіційний сайт. Київ : КДАДПМД, 2017. URL : http://kdidpmid.edu.ua/new/ (дата звернення: 05.04.19).
 4. Львівська національна академія мистецтв. 1876–1946–2016: Особистості, події, артефакти: альбом / упорядники : Р. Шмагало, Р. Яців. Львів : ЛНАМ, 2016. 200 с., іл.
 5. Львівська національна академія мистецтв – офіційний сайт. Львів : ЛНАМ, 2019. URL : https://lnam.edu.ua/uk/ (дата звернення: 15.04.19).
 6. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури - офіційний сайт. Київ : НАОМА, 2014. URL : http://naoma.edu.ua/ua (дата звернення: 15.04.19).
 7. Мистецький ужинок: інформаційний щорічник Львівської національної академії мистецтв / гол. ред. : А. Бокотей, відп. секретар : Р. Яців. 2009. № 1.
 8. Мистецький ужинок: інформаційний щорічник Львівської національної академії мистецтв / гол. ред. : А. Бокотей, відп. секретар : Р. Яців. 2011. № 2.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.15. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (дата звернення: 15.04. 19).
 10. Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. Єдина державна база з питань освіти. URL : https://registry.edbo.gov.ua/search/ (дата звернення: 15.04.19).
 11. Харківська державна академія дизайну – офіційний сайт. Харків : ХДАМД, 2015. URL : https://ksada.org/ (дата звернення: 15.04.19).
 12. Шелестова А. М. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища : формування контенту. 2015 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NTI_2015_4_10.pdf (дата звернення: 10.04.19).
 13. Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ-середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с., іл.
 14. Шмагало Р. Т. Експериментальні мистецькі практики ХХ ст.: Олександр Архипенко, Енді Варгол. URL : dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16513/04-Shmahalo.pdf (дата звернення: 15.04.19).