Громадянська позиція Еммануїла Миська

Випуск вісника: 
Сторінки: 
112-123
Анотація: 

Розглядається громадянська позиція Еммануїла Миська у контексті його творчої, освітньої, адміністративної діяльності у період складних історичних і суспільно-політичних умов. Акцентовано увагу на непорушній позиції митця у питаннях державотворення української держави у другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

УДК: 
130.2:17.022.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бадяк В. Еммануїл Мисько. Найкраща робота – попереду. Ексклюзивне інтер’ю. Вісник Львівської академії мистецтв. 1999. Вип.10. С. 5–21.
2. Вісник Львівської академії мистецтв / гол. ред. Е. Мисько. 1999. Вип.10. 370 с.
3. Вісник Львівської академії мистецтв / гол. ред. А. Бокотей. 2001. Вип. 12. 390 с.
4. Яців Р. Скульптор Еммануїл Мисько. Світло долі. Київ : Криниця, 2009. 224 с.
5. Бадяк В. Депортації в оцінках міждержавних стосунків. Українці Закерзоння: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 вересня 2005, м. Бучач. Львів : Сполом, 2007. С. 7–23.
6. Горинь Б. Сучасна львівська скульптура. Вільна Україна. 1964, 23 грудня.
7. Державний архів Львівської області. Ф. П 1838. Оп.1. Спр.51. Арк. 33–34.
8. Культурне життя в Україні, Західні землі. Т. 2. 1953-1966. Львів, 1966. 918 с.
9. Бадяк В. Монументальні метаморфози. Осінь. Спогади, статті, бібліографічний покажчик, ілюстрації. Львів, 2018. 118 с.
10. Откович В. Митець великого таланту. Вісник Львівської академії мистецтв. 1999. Вип.10. С. 30–34.
11. Мушинка М. З приводу смерті скульптора Еммануїла Миська. Вісник Львівської академії мистецтв. 2001. Вип. 12. С. 266–279.
12. Мисько Е. Українській національній культурі – державну, всенародну турботу. Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції ЛДІПДМ. Львів, 1989. С. 3–5.
13. [Листи С. Сокурова до ректора ЛДІПДМ п. Е. Миська]. Вісник Львівської академії мистецтв. 1994. Вип. 5. С. 123–125.
14. Мисько. Е. Львівська мистецька школа. Сходження : матеріали ювілейної науково-творчої конференції, присвяченої 45-річчю заснування ЛДІПДМ. Львів, 1992. С. 6–7.
15. Мисько Е. Шановний читачу. Вісник Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. 1990. Вип. 1. С. 3–4.
16. Бадяк В. Швидкісна, але важка дорога. Молода Галичина. 1992, 18 червня.
17. Бадяк В. «Український пустир» у Римі: хто забудує? Культура і життя. 1992, 1 серпня.
18. Музичка І. Плідність співпраці. Вісник Львівської академії мистецтв. 1996. Вип. 7. С. 9–11.
19. Мисько Е. Мистецтво як засіб утвердження християнської моралі. Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік»: матеріали Міжнар. наук. конф.. Львів, 1993. С. 98.
21. Мисько Е. Сакральне мистецтво у навчальному процесі Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. / редкол. Е. Мисько (голова), 4–5 травня 1993 р. Львів: Свічадо. 1994. С. 113–117.
22. Музичка І. Українське сакральне мистецтво і богословіє. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 4–5 травня 1993 р. Львів: Свічадо. 1994. С. 11–34.
23. Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік» / упоряд. В. Кучерявий.  Львів, 1993. 553 с.
24. Мисько Е. Львівська мистецька школа напередодні III-го тисячоліття. Вісник Львівської академії мистецтв. 1999. Спец. вип. С. 3–5.