Civil position of Emmanuil Mysko

Issue: 
Pages: 
112-123
Abstract: 

Emmanuil Mysko's civil position is considered in the context of his creative, educational and administrative activities during a period of difficult historical and socio-political conditions. The attention is paid to the immutable position of the artist in the issues of state formation of the Ukrainian state in the second half of the XX - beginning of the XXI century.

UDC: 
130.2:17.022.1
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Badiak, V. (1999). Emmanuil Mysko. Naikrashcha robota – poperedu. Ekskliuzyvne interiu [Emmanuil Mysko. The best work is ahead. Exclusive Interview.] Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts, 10, pp. 5–21 [In Ukrainian].
2. Mysko, E. (Eds.) (1999). Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts, 10, 370 p. [In Ukrainian].
3. Bokotei, A. (Eds.) (2001). Visnyk Lv ivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts, 12, 390 p. [In Ukrainian].
4. Yatsiv, R. (2009). Skulptor Emmanuil Mysko. Svitlo doli [Skulptor Emmanuil Mysko. The light of fate]. Kyiv: Krynytsia, 224 p. [In Ukrainian].
5. Badiak, V. (2007). Deportatsii v otsinkakh mizhderzhavnykh stosunkiv [Deportations in evaluations of interstate relations]. Ukraintsi Zakerzonnia: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (29–30 veresnia 2005) – Ukrainians Zakersonnia: Proceedings of the International. International Scientific and Practical Conference (pp. 7–23). Lviv: Spolom [In Ukrainian].
6. Horyn, B. (1964). Suchasna lvivska skulptura [Modern Lviv sculpture.]. Vilna Ukraina – Free Ukraine, 23 hrudnia. [In Ukrainian].
7. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State archive of Lviv region]. F. P 1838. Op.1. Spr.51. Ark. 33–34. [In Ukrainian].
8. Kulturne zhyttia v Ukraini, Zakhidni zemli. [Cultural life in Ukraine, Western lands] (1966). Vol. 2. Lviv, 918 p. [In Ukrainian].
9. Badiak, V. (2018). Monumentalni metamorfozy. Osin. Spohady, statti, bibliohrafichnyi pokazhchyk, iliustratsii [Monumental metamorphoses. Autumn. Memories, articles, bibliographic index, illustrations]. Lviv [In Ukrainian].
10. Otkovych, V. (1999). Mytets velykoho talantu [An artist of great talent]. Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts, 10, pp. 30–34. [In Ukrainian].
11. Mushynka, M. (2001). Z pryvodu smerti skulptora Emmanuila Myska [On the death of sculptor Emmanuil Mysko]. Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts, 12, pp. 266–279. [In Ukrainian].
12. Mysko, E. (1989). Ukrainskii natsionalnii kulturi – derzhavnu, vsenarodnu turbotu [Ukrainian national culture – state, national concern]. Ukrainska natsionalna kultura i problemy yii rozvytku: tezy dopovidei naukovoi konferentsii LDIPDM – Ukrainian National Culture and Problems of its Development: Abstracts of the LDIPDM Scientific Conference. Lviv, (pp. 3–5). [In Ukrainian].
13. [Lysty S. Sokurova do rektora LDIPDM p. E. Myska].  (1994). Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts, 5, pp. 123–125 [In Ukrainian].
14. Mysko, E. (1992). Lvivska mystetska shkola. Skhodzhennia : materialy yuvileinoi naukovo-tvorchoi konferentsii, prysviachenoi 45-richchiu zasnuvannia LDIPDM [Lviv Art School. Climbing: materials of the anniversary scientific and creative conference dedicated to the 45th anniversary of the founding of the LGIPDM, (pp 6-7)]. Lviv [In Ukrainian]
15. Mysko, E. (1990). Shanovnyi chytachu [Dear reader.]. Visnyk LDIPDM – Bulletin of the LDIPDM, 1, pp. 3–4. [In Ukrainian]
16. Badiak, V. (1992). Shvydkisna, ale vazhka doroha [Fast but difficult road.]. Moloda Halychyna – Young Galicia, 18 chervnia [In Ukrainian]
17. Badiak, V. (1992). «Ukrainskyi pustyr» u Rymi: khto zabuduie? ["The Ukrainian wasteland" in Rome: who builds it?] Kultura i zhyttia – Culture and life, 1 serpnia [In Ukrainian]. 
18. Muzychka, I. (1996). Plidnist spivpratsi [Fertility of cooperation]. Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts,. 7, pp. 9–11 [In Ukrainian].
19. Mysko, E. (1993). Mystetstvo yak zasib utverdzhennia khrystyianskoi morali [Art as a means of promoting Christian morality]. Tserkva i sotsialni problemy. Entsyklika «Sotyi rik»: materialy Mizhnar. nauk. konf – Church and social problems. Encyclical "The Hundred Year" International Scientific and Practical Conference. Lviv [In Ukrainian].
20. Mysko, E. (Eds.) (1994). Sakralne mystetstvo u navchalnomu protsesi Lvivskoho derzhavnoho instytutu prykladnoho ta dekoratyvnoho mystetstva [Sacral art in the educational process of the Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts].. Ukrainske sakralne mystetstvo: tradytsii, suchasnist, perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk. konf – Ukrainian Sacred Art: Traditions, Modernity, Perspectives: Materials International Scientific and Practical Conference (4–5 travnia, 1993). (pp. 113–117).. Lviv: Svichado. [In Ukrainian] 
21. Muzychka, I. (1994). Ukrainske sakralne mystetstvo i bohosloviie [Ukrainian Sacred Art and Theology].. Ukrainske sakralne mystetstvo: tradytsii, suchasnist, perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk. konf – Ukrainian Sacred Art: Traditions, Modernity, Perspectives: Materials International Scientific and Practical Conference (4–5 travnia, 1993). (pp. 11–34).. Lviv: Svichado. [In Ukrainian]
22. Kucheriavyi, V. (Ed.). (1993). Tserkva i sotsialni problemy. Entsyklika «Sotyi rik». [The Church and Social Issues. Encyclical "The Hundredth Year"] Lviv, 553 p. [In Ukrainian]
23. Mysko, E. (1999). Lvivska mystetska shkola naperedodni III-ho tysiacholittia [Lviv Art School on the eve of the 3rd millennium]. Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv Academy of Arts,. Special. vol.,.pp. 3–5 [In Ukrainian]