Періодизація історії української культури ХІХ ст.: основні моделі

Випуск вісника: 
Сторінки: 
11-18
Анотація: 

 У статті досліджено історіографічні напрацювання щодо періодизації історії української культури ХІХ ст. Перша модель – періодизація культурно-національного відродження в Україні ХІХ ст.: академічний (час збирання культурно-історичної спадщини); організаційний (час створення національних культурно-просвітніх організацій); політичний (час творення партій та інших організацій, які уможливлюють участь нації у політичних процесах). Основна ідея цієї періодизації полягає у тому, щоби показати процеси націотворення та державотворення в Україні ХІХ ст. через появу та розвиток нових явищ у культурі. Друга модель – загальноєвропейська культурно-історична періо-
дизація, яка виокремлює два основні періоди історії культури ХІХ ст. – Романтизм і Позитивізм. Охарактеризовано Романтизм як період у розвитку культури першої половини ХІХ ст. Романтичне трактування культури докорінно відрізнялося від просвітницького. Надзвичайно високо була оцінена національно-етнічна (народна, фольклорна) культура на противагу просвітницькій ґлорифікації елітарної культури. Доба Позитивізму – це час реалістичного мистецтва, час культу емпіричних наукових знань, сцієнтизму, глибокої віри в технічний, історичний та культурний прогрес. Культурно-просвітницька діяльність під гаслом «органічної праці» для народу і над народом втілила в життя позитивістичну ідею суспільного утилітаризму та прагматизму.

УДК: 
930.85:008/167.7(477)"18"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Зашкільняк Л. О. Періодизація в історії. URL : http://www.history.org.ua/?termin=Periodyzatsiia_istorii (дата звернення: 18.11.2019)
2. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. «Час народів. Історія України ХІХ ст». Український історичний журнал. 2017. № 2. С. 210-214.
3. Magocsi P. R. The Ukrainian Revival: A New Analytical Framework Canadian Review of Studies in Nationalism Canada. Chrlettetown: Prince Edward Is. 1989. T. 16 (1-2). P. 45-62.
4. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. Київ : Дніпро, 2001. 445 с.
5. Скринник М. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму. Львів : Каменяр, 2007. 367 с.
6. DeMause, Lloyd. The History of Childhood. Northvale, New Jersey : Jason Aronson. 1995. 450 р.
7. Історія української культури : у 5 т. / гол. ред. Г. А. Скрипник. Київ : Наук. думка, 2008. Т. 4. Кн. 1. С. 5. 
8. Лисяк-Рудницький І. Структура української історії в ХІХ ст. Історичні есе : у 2 т. / відп. ред. Ф. Сисин ; упоряд. Я. Грицак. Т. 1. Київ : Основи, 1994. С. 193-202.
9. Магочий П-Р. Українське національне відродження. Нова аналітична структура. Український історичний журнал. 1991. № 3. С. 97-107.