Неопубліковані мистецтвознавчі праці Володимира Січинського. Питання систематизації і перспективи дослідження

Випуск вісника: 
Сторінки: 
19-24
Анотація: 

Досліджено мистецтвознавчі праці Володимира Січинського, які залишаються недостатньо вивченими, маловідомими в наукових колах, деякі досі не опубліковані. Насамперед відомо про праці «Ужиткове мистецтво (промислове, історичне і народнє мистецтво)», «Словник українських мистців», «Методична схема мистецтвознавства», «Історія українського мистецтва». Працям ученого притаманний європейський підхід до вивчення, дослідження й мистецтвознавчого узагальнення наукового матеріалу. Його наукові та творчі здобутки репрезентують перед світовою громадськістю велич української культури і мистецтва

УДК: 
7.01:009.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Історія українського мистецтва: у 6 т. / голов. ред. М. П. Бажан. Київ : УРЕ, Т. 1. 1966. 455 с. ; іл.

2. Січинський В. Григорій Левицький (1697–1769). Львів, 1936. 29 с.

3. Січинський В. Дерев’яні дзвінниці і церкви Галицької України ХVІ – ХІХ ст. Львів, 1925. 132 с.

4. Січинський В. Руйнують Київ! Діло. 1935. Ч. 111.

5. Січинський В. Промова на святкуванні свого ювілею. Дукля. Пряшів, 1994. № 3. С. 50.

6. Січинський В. Хронологічна збірка (Машинопис). Архів Січинського Ярослава. Документ. С. 92.

7. Січинський Я. Слово про батька. Володимир Січинський та Україна. Київ : Абрис, 1996. 174 с.