Творчий образ Еммануїла Миська – митця і педагога

Випуск вісника: 
Сторінки: 
72-76
Анотація: 

У статті коротко охарактеризовано творчий досвід відомого скульптора, навчителя, голови Львівського обласної організації Національної Спілки художників України, профсора, ректора ­Львівської академії мистецтв Еммануїла Миська, його творчі та навчально-методичні рекомендації молодим педагогам щодо розвитку художньої  творчості, зокрема скульптури, особливо проблем композиції. У роботі йдеться про характер творчого доробку митця, скульптурних портретів, у яких він проявив значний художньо-психологічний хист, уміння створити животворний образ портретованого. Е. Мисько показаний всебічно ерудованою особистістю, який сприяв розвитку мистецтва, молодих талантів, а також удосконаленню специфіки навчально-методичних спрямувань у піднесенні мистецьких шкіл в Україні.

УДК: 
7.071.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Энгр об искусстве. / сост., автор вступ. статьи и комментариев А.Н. Изергина. Москва : Изд. Акад. художеств СССР, 1962. 171 с. 
2. Кристопчук М. Роман Сельський (1903-1999). Вісник Львівської академії мистецтв.. 1996. Вип. 7. С. 62–67.
3. Лупій С. З плеяди незабутніх: Емануїл Мисько. Карби. Додаток до журналу «Образотворче мистецтво». Львівському державному коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша 125. 2002. № 1 С. 72-73.
4. Матвеева А. Роден. Москва: Искусство, 1962. 56 с. 35 ил.
5. Мисько Е., Бадяк В. Дорогами регресу та наступу. Вісник Львівської академії мистецтв. 1996. Вип. 7. С. 3-9.
6. Овсянникова Е. Свободные или государственные? Декоративное искусство СССР. 1988. № 10. С. 23-27.
7. Сарабьянов Д. Бабичев – теоретик, художник, педагог. Москва : Советский художник. 1974. 111 с., ил.
8. Шорохов Е. В. Композиция: учебник для студ. худож. графич. фак.педаг. институтов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Просвещение, 1986. 287 с., ил. 
9. Фальк Р. Размышления о живописи. Твочество. 1974. № 8. С. 16-18.