Личаківський некрополь: сторінки антропології пам’яті

Випуск вісника: 
Сторінки: 
19-24
Анотація: 

Стаття присвячена унікальній культурно-мистецькій пам’ятці – Історико-культурному му­­­зею-заповіднику «Личаківський цвинтар». Розглядається коротка історія заснування некрополя, подається загальна статистика пам’яток (поховань і надгробків), які належать до різних періодів історії Львова. Окремо звертається увага на ті меморіальні об’єкти, що мають особливу культурну і мистецьку вартість, зокрема авторства відомих скульпторів XIX – XX ст.: Г. Вітвера, братів А. і Й. Шімзерів, П. Евтельє, Ю. Марковського та ін. Зважаючи на велику кількість меморіальних місць, пов’язаних з видатними особистостями минулого, розглядаються вибрані музейні об’єкти одного з маршрутів Личаківського некрополя. Це дало змогу побачити в історичній ретроспективі долі багатьох знаних людей, представників різних національностей, родів діяльності, суспільних статусів. З-поміж них – відомі постаті, наприклад, В. Кшечунович, А. Бачевський, Л. Дунін-Борковський, Ф. Мазох, М. Бауер, М. Шок, М. Понінська, А. Ґроттґер, А. та В. Манастирські, а також почесні львів’яни кінця XX – початку XXI ст. Історико-культурний та культурно-антропологічний підхід дали змогу побачити відомий в усій Європі некрополь як місце актуалізації високих культурних смислів, притаманних попереднім історичним періодам опосередковано через діяльність знаних особистостей

УДК: 
780.646.1.071.4(47)”19/20”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Гавришкевич І., Нагай М. Личаківський некрополь: малий маршрутний довідник музею «Личаківський цвинтар».  Львів : Папуга, 2003. 94 с.
2. Голубець М. Пантеон Галицької Землі (Українські могили на Личаківському цвинтарі). Діло. Львів, 22 жовтня 1932. № 235.
3. Голубець М. Пантеон Галицької Землі (Українські могили на Личаківському цвинтарі). Діло. Львів, 23 жовтня 1932. № 236.
4. Криса Л., Фіголь Р. Личаківський некрополь. Путівник. Львів, 2006. 480 с.
5. Лупій Г. Львівський історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар». Львів : Каменяр, 1996.
6. Baczyńska M. Przewodnik po cmentarzach Lwowskich Łyczakowskim i Janowskim. Lwów: nakładem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, 1937.
7. Ilustrowany przewodnik po Lwowie i powszechnej wystawie krajowej. Towarztstwo dla rozwoju i upiększenia miasta. Z drukarni W. Łozińskiego. (Zarządca W. J. Weber). Lwów, 1894.
8. Jaworski F. Cmentarz Gródecki we Lwowie. Z 11 rycinami w tekscie. Lwów: Nakł. T-wa miłośników przeszłości Lwowa, 1908. 49 s. : il.
9. Medyński A. Ilustrowany przewodnik po cmentarzu Łyczakowskim. Lwów, 1937. 119 s. : il.
10. Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Lwowie ze 102 ilustracjami i planem miasta. Lwów; Warszawa, 1925. 275 s. : il.