Камінь у мистецькому оздобленні репрезентативних приміщень громадських будівель Львова другої половини ХІХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
38-45
Анотація: 

У статті розглянуто елемент мистецького вистрою – оздоблення з каменю та його імітації в репрезентативних приміщеннях основних громадських будівель Львова другої половини ХІХ ст. та на межі ХХ ст., які були збудовані в стилістиці історизму. Відкрито походження різних видів благородного каменю, описано основні техніки та технології імітації каменю та проаналізовано їх використання в декоративних і декоративно-конструктивних елементах вистрою. Розглянуто фактори, які впливали на оздоблення репрезентативних приміщень. У результаті виявлено особливості використання бутового каменю, декоративного каменю, різних видів імітації каменю та встановлено закономірності їхнього використання в мистецькому оздобленні репрезентативних приміщень.

УДК: 
725.1.04.023.1-032.5(477.83-25) «18»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бірюльов Ю. Видатний майстер Антон Попель. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. Вип. 728. С. 190
2. Варварцев М.М. Революції в європі 1848–1849 років. Веб-сайт. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Revoliutsii_1848 (дата звернення: 05.03.2019).
3. Віднянський С. В. Австро-Угорщина. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / за ред. І. М. Дзюба. Київ, 2001.  Т. 1 : А. С.  823.
4. Жук О. Головна будівля Львівської політехніки.  Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. С. 27.
5. Сьомочкін І. В. Будинок Художньо-промислового музею у Львові (до питання про авторство проекту). Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація».  Львів. 1995. Вип 3. С. 30–33.
6. Харчук Х. Будинок Галицької ощадної каси . Енциклопедія Львова. Т. 1. / за ред. А. Козицького, І. Підкови. Львів. 2007.
7.    John Fleming.  (1955). The Hugfords of Florence. The Connoisseur, CXXXVI. 109. 
8. Lessenich, Rolf P. (2004) "Ideals Versus Realities: Nineteenth-Century Decadent Identity and the Renaissance".
9. M. Bevz, S. Hetmanchuk. (2017). Conservation and reconstruction of art paintings of the late nineteenth century in the lobby of the academic building of Lviv Polytechnic National University.  TEKA, Nr 1 Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 1, 24–25. Lublin.
10. Volkszählung. (2003). Hauptergebnisse I - Wien (PDF) (German). URL: ftp://www.statistik.at/pub/neuerscheinungen/vz01wien_web.pdf. Statistik Austria. 
11. Аркуша О., Мудрий М. З історії спорудження Галицького крайового сейму у Львові. Наукові зошити історичного факультету. Львів. 2001. вип. 4. С. 133–144.