Кафедра художнього скла у Львівській національній академії мистецтв: унікальний осередок сучасного склярства

Випуск вісника: 
Сторінки: 
53-56
Анотація: 

Розглянуто передумови виникнення професійної художньої освіти в галузі художнього скла у Львові та Галичині. Проаналізовано історію художнього скляного промислу і його вплив на розвиток сучасного осередку у Львові на базі Львівської національної академії мистецтв. Історія кафедри розпочалася у 1961 році з експерименту, коли у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва (сьогодні Львівська національна академія мистецтв) було відкрите невелике відділення художньої обробки пластмас і скла. Повноцінне формування підрозділу відбулось у 1963–1964 роках і відповідало тодішнім потребам забезпечення фахівцями експериментального цеху художнього скла Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Сьогодні на кафедрі програма базових мистецьких дисциплін побудована з урахуванням специфіки матеріалу – художнього скла і спрямована відповідно до потреби образного або конструктивного мислення, відповідно до обраного спеціалізованого напрямку. Упродовж десятиліть колектив кафедри постійно контактує з художниками-склярами в усьому світі, долучається до організації міжнародних симпозіумів і виставок, зустрічей зі студентами, лекцій, майстер-класів за участю найвідоміших у світі митців. З 1989 року викладачі та працівники кафедри беруть активну участь в організації міжнародних симпозіумів гутного скла, які сьогодні є найтривалішими у світі безперервними форумами художників-склярів. На базі кафедри відбувались студентські міні-симпозіуми, а у 2013 і 2016 роках навчально-творча майстерня (скловарна піч) стала основною базою для роботи відомих художників-склярів з різних країн світу. Кожних три роки студенти мають змогу спостерігати за роботою найвідоміших у світі художників з різних країн, брати участь в майстер-класах та лекціях. Мета статті – проаналізувати діяльність кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв в умовах сучасного студійного руху.

УДК: 
748(477.83)
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 

1.    Бокотей, М. 9 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: результати та перспективи. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2013. Вип. 24. С. 60–68. 
2.    Бокотей, М. Міжнародні симпозіуми гутного скла: оцінка впливу на розвиток дизайну українського гутного скла. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 28. С. 278–286. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51674
3.    Бокотей, М. Провідні дизайнери українського гутного скла другої половини ХХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 30. С. 248–261. 
4.    Голубець, Г. Гутні вироби львівських майстрів у фондових колекціях музеїв Львова. Народознавчі зошити. 2007. № 1–2. С. 165–176.
5.    Гутне скло в Україні: історія та сучасність: матеріали наук. конф. Львів, 1995. 47 с.
6.    Мартинюк, С. Давнє скло в Україні. Скло України. Київ : Світ успіху, 2004. С. 176–196.
7.    Федорук, О. Маестро художнього скла Андрій Бокотей : альбом. Київ : Либідь, 2008. 320 c.: іл.
8.    Чегусова, З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен. Київ : ЗАТ Атлант ЮемСі, 2002. 511 с.