Народна поетика у творчості Петра Холодного-старшого

Випуск вісника: 
Сторінки: 
66-78
Анотація: 

У статті розглянуто важливу групу творів Петра Холодного-старшого, що разом з сакральними доробком відіграла значну роль у відродженні українського національного мистецтва початку ХХ століття – композиції на фольклорну тематику. Новизна дослідження полягає в комплексному огляді народної поетики у творчості Петра Холодного-старшого в контексті актуальних історичних та культурно-мистецьких реалій зазначеного періоду, що дозволило виокремити характерне, типове та новаторське у творенні художником українського національного мистецтва на основі фольклорних джерел. Зазначена проблематика є новим ракурсом вивчення доробку Петра Холодного-старшого, що дозволяє визначити особливості тематичних зацікавлень та специфіку стилістичного синтезу авторської мови митця, де поєднано стильові напрямки початку ХХ століття з національними традиціями малярства. Автор застосував такі методи для всебічного дослідження: формальний та стилістичний аналіз для вивчення мистецьких особливостей творів Петра Холодного-старшого за мотивами українського фольклору; порівняльний стилістичний аналіз для виявлення особливості творчої манери художника та її зміни відповідного того чи іншого ідейно-змістового та емоційного навантаження. В результаті дослідження зроблено висновок, що зацікавлення Петра Холодного-старшого фольклором було органічним в контексті двох взаємопов’язаних актуальних тенденцій часу: ідеї «національного відродження» в українській культурі початку ХХ століття, серед характерних рис якої – апелювання до фольклору, як царини збереження національного духу та «винайдення традиції»; через інтерпретацію народної казки, колядки, пісні, думи Холодний-старший передає найактуальніші меседжі «національного відродження» початку ХХ століття. Навіть сторінки української історії він розкриває через звернення до думи та героїчної поеми кінця XII століття – «Слово о полку Ігоревім», що перейняте мотивами слов’янської народної поезії. Це надало історичній темі фольклорно-поетичного забарвлення, піднесеності, оминаючи акцентування на ілюструванні сюжету. Характерними рисами й особливостями творів Холодного-старшого на основі фольклорних джерел є: поглиблення емоційно-змістового начала; відчуття пісенно-поетичної мелодики у візуальній формі, що створюється музичним ритм колірних плям і ліній; застосування старовинної темперної техніки, яка делікатно згармонізованим колоритом апелює до стародавніх фресок, галицьких ікон. Тож колорит, фольклорний мотив, його сюжет, деталі етнографічного характеру, самобутній стиль виконання творять національно-фольклорне звучання композицій. Новаторська діяльність Петра Холодного-старшого розширила уявлення про можливості інтерпретації фольклорного джерела у формальному та змістовому аспектах в контексті мистецьких пошуків зазначеного часу

УДК: 
7.071.1(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    Антонович, Д. Українська артистична виставка у Полтаві. Дзвін (Київ). 1914. № 1. С. 47 – 55.
2.    Біляшівський М. Ф. Українське народне мистецтво. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. 168 с. 
3.    Бірюлов, Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів : «Центр Європи», 2005. 184 с.
4.    Голубець М. Холодний. На пошану Петрові Івановичу Холодному (1876-1930) : зб. матеріалів І / Національний музей у Львові, Інститут народознавства НАН України ; упоряд.: І. Гах, О. Держко, О. Сидор, Р. Яців. Львів, 1996. Вип.1. С. 7–16.
5.    Даниленко, В. М., Завальнюк, О. М., Куриленко, Г. О., Телячий, Ю. В. В імя України. Петро Іванович Холодний (1876-1930). Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2006. 206 с.
6.    Дей, О. Спілкування митців з народною поезією. Іван Франко та його оточення. Київ. : Наукова думка, 1981. 332 с.
7.    Драган М. Мистецька творчість П. Холодного (з нагоди посмертної виставки). На пошану Петрові Івановичу Холодному (1876-1930) : зб. матеріалів І / Національний музей у Львові, Інститут народознавства НАН України ; упоряд.: І. Гах, О. Держко, О. Сидор, Р. Яців. – Львів, 1996. – Вип.1. – С. 43–44.
8.    Історія української культури: у 5-ти тт. Т.4, кн. 2. Українська культура другої половини ХІХ століття / Голов. ред. Б. Є. Патон. Київ : Наукова думка, 2005. 1266 с.
9.    Історія української культури: у 5-ти тт. Т.5, кн. 1. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / Голов. ред. Б. Є. Патон. Київ : Наукова думка, 2011. 863 с.
10.    Карпенко А. Володимир Шухевич – співорганізатор Краєвої виставки у Львові 1894 року. Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 785–791. 
11.    Каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові / авт.-упор. В. Арофікін, Д. Посацька. Київ, Львів, 1996. 102 с.
12.    Моргунов Н., Моргунова-Рудницкая Н. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество. – Москва : Искусство, 1962. 460 с.
13.    Опішнянський Гончар. Перша українська артистична виставка. Рада. 1912. 10 января (23січеня).  С. 2-3.
14.    Пчілка О. Українська артистична виставка. Рідний край. 1911. № 28-29. С. 24–29. 
15.    Ревуцький, Д. Шевченко і народна пісня. Харків : Мистецтво, 1939. 83 с.
16.    Свєнцицький, І. Петро Холодний (Слово на відкритті виставки праць артиста в Національному музеї дня 22 березня). На пошану Петрові Івановичу Холодному (1876-1930) : зб. матеріалів І / Національний музей у Львові, Інститут народознавства НАН України ; упоряд.: І. Гах, О. Держко, О. Сидор, Р. Яців. Львів, 1996. Вип.1. С. 39–41.
17.    Святослав Гординський про мистецтво [текст] : збірник статей / автор-упорядник Х. Береговська. Львів : Апріорі, 2015. 1024 с.
18.    Сидор, О. Петро Холодний – старший: киянин, що став львів’янином. Львів (1256–2006): Церква і суспільство: статті й матеріали. Львів : Вид-во Львівського музею історії релігії «Логос», 2006. С. 136–144.
19.    Скляренко, Г. До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві ХХ сторіччя. Художня культура. Актуальні проблеми. Київ : Фенікс, 2013. Вип.9. С. 79–82.
20.    Телячий, Ю., Федорук, О. Творчість П. І. Холодного в художній критиці Д. В. Антоновича [текст]: зб. наук. ст. і повідомлень за матеріалами круглого столу. Петро Іванович Холодний (1876-1930). Життя в ім’я України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. 135–142 с.
21.    Телячий, Ю. Петро Холодний «Ой у полі жито». Образотворче мистецтво. № 2. 2013. С. 114–115.
22.    Холодний, П. Відповідь на запит. 25-ліття Національного музею у Львові. Львів, 1930. С. 4–5.
23.    Чайка, П. Виставка картин українських художників. Сяйво. 1913. № 7 С. 210.
24.    Четверта виставка Гуртка діячів українського мистецтва. Львів, 1926. С. 1–4. 
25.    Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32511 (дата звернення 22.04.2019)