Технічна різноманітність вітража та його естетичне навантаження

Випуск вісника: 
Сторінки: 
26-33
Анотація: 

У сучасному дизайні інтер’єрів вітраж може відігравати роль художнього акценту. Оперуючи одночасно такими засобами як колір і світло, він має значний творчий потенціал, тому потребує комплексного вивчення. Мета дослідження – вивчити вітраж як культурний феномен і визначити його технічні та естетичні особливості для використання в сучасному просторі. Методика дослідження ґрунтується на вивченні історичних засад формування різних видів вітражних технік, що потім порівнюються за технологічними, стилістичними, художніми ознаками для визначення творчого потенціалу використання їх у сучасному інтер’єрному дизайні. Наукова новизна полягає в систематизації технік виконання вітража, виявленні їх технологічних та естетичних особливостей і творчого потенціалу.
Результати. У статті визначені основні тенденції розвитку вітражного мистецтва та його естетика в сучасному культурному просторі України. Підкреслено, що, незважаючи на розширення сфери застосування та зміну загального контексту, вітраж залишається візуальним джерелом світла. 
Висновки. Закладена багато віків назад основна ідея пропускання світла через кольорове скло для отримання візуальних ефектів, що впливають на психоемоційний стан людини, зберігається і в сучасному вітражному мистецтві. Поєднання кольору та світлового променю є тією основою, що дозволяє створювати різноманітні образи сучасного мистецтва. До функцій вітража також належить створення особливого світлокольорового середовища, що є відображенням філософських установок певної культури. Тому можна говорити про «образ» вітража, що має певне естетичне та смислове навантаження.
 

УДК: 
748.5:111.852
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Аметова Л. М. Витражное искусство как средство эстетического восприятия. EUROPEAN RESEARCH : сборник статей XVI Международ. научно-практ. Конф. : в 2 ч. Пенза, 2018. Ч. 1. С. 235–237.
2. Гілязова Н. М. Український вітраж (техніка виконання та технологія виготовлення). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль, 2013. № 2. С. 174–177.
3. Грималюк Р. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. 235 с.
4. Давыдова Н. Витраж-84. Художник и среда: материалы междунар. симпозиума по стеклу. Вильнюс. ДИССР. 1984. № 12. С. 8–12.
5. Задорожний Б. В. Сучасний вітраж як особливий елемент декору в церковній архітектурі. Архітектурний вісник КНУБА. 2013. Вип. 1. С. 308–314.
6. Зиновеева М. М. Витражи в интерьерах русского модерна : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.04 / Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С.Г. Строганова. Москва, 2003. 30 с.
7. Королев М. Ю. Витраж как феномен художественной культуры. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Кострома. 2009. № 2. С. 213–216.
8. Литвиненко С. Технология фьюзинга. Киев : Витражная мастерская, 2005. 150 с.
9. Павлик Р. Розвиток вітражного мистецтва України 19–20 ст. в контексті мистецтва країн Європи та Америки. Перспективні напрямки проектування житлових і громадських будівель. Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну: зб. наук. праць. 2006. С. 38–42.
10. Рагин В., Хиггинс М. Искусство витража. От истоков до современности. Москва : Белый город, 2004. 288 с.
11. Радомский Н. Т. Технологии витража: «Стиль Тиффани». Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2007. № 11. С. 93–99.
12. Радомський М. Т. Художній вітраж на сучасному етапі: художні, техніко-технологічні і функціональні новації у вітражному мистецтві. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 12. С. 130–134.
13. Радомский Н.Т. Свет и цвет в стекле витражей. Новый взгляд. Международный научный вестник. Новосибирск : Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2013. № 2. С. 80–87.
14. Спрингис Е. Э. Витраж. Православная энциклопедия. Москва, 2002. Т. VIII. С. 581–583.
15. Франческа дель Аква. Стекло и естественный свет в формировании сакральных пространств Латинского Запада и Византийского Востока. Иеротопия. Москва, 2006. С. 318–324.