Постать української художниці Ірени-Романи Носик на шпальтах іноземної преси

Випуск вісника: 
Сторінки: 
131-138
Анотація: 

У статті за мету поставлено визначення ролі та місця української художниці Ірени Романи Носик в іноземній пресі. У роботі аналізуються публікації з газет: « Toronto Daly Star», «The Varsity newspaper», «The Toronto Tribune», «Star Weekly», «Globe and Mail», «Овид-Чикаго», «Свобода-Канада» та інші, де зібрана інформація про біографію, творчий шлях, культурну комунікацію та виставки мисткині. Виявлено значний інтерес культурного середовища Канади, США та Аргентини до творчої постаті художниці. Дані статті в англомовній пресі це безумовно колосальний успіх і признання для митця. Мало хто з інших емігрантських художників- українців удостоїлись такого широкого визнання і популярності. Статті в англомовній пресі мали великий відгомін в українській пресі в Канаді, Америці і Франції. Наукова новизна полягає у систематизації фактичного матеріалу та збагаченні наукової бази історії українського мистецтва в цілому. В результаті дослідження було висвітлено індивідуальну специфіку мистецької творчості художниці та відображення її досягнень в іноземній пресі.

Актуальність дослідження зумовлена також недостатнім висвітленням її діяльності в науковій сфері. Ні в канадській ні в українській літературі ми не знайдемо повного дослідження її життєвого шляху і творчості. Прийшов час відкрити це ім’я і для української спільноти. Коріння І. Носик – малярки, мозаїстки і наукової ілюстраторки у галузі біології, заховується у родині колишнього сотника Української Галицької Армії і кооператора Івана Романа Носика і Лідії Носик з дому Горбачевських. Її дядько вчений-хімік Іван Горбачевський - ректор Карлового університету Празі.

Проаналізувавши західноєвропейський вектор творчих пошуків художниці та розкривши специфіку мистецької творчості в еміграційний (канадський) період Ірени Носик було виявлено високу професійність митця з міжнародною репутацією, слава якої не обмежувалась в чисто мистецьких колах. Художниця спеціалізується в рисунках і малюнках потрібних для наукових демонстрацій в університеті.

Висвітивши творчу спадщину Ірени-Романи Носик було виявлено несамовиту творчу особистість мисткині, яка брала активну участь в культурному, мистецькому на та науковому житті Канади. У зв’язку з цим, ми вважаємо що настав час популяризувати мистецтво Ірени-Роман Носик в українських мистецьких колах та для широкого загалу, та написання наукової розвідки.

УДК: 
7.041.2/73.04(477.83)”19”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бура Л. За первнями мистецтва. Торонто. 1960р. URL: https://docplayer.net/86590584-O-lena-p-chilka.html

2. Виставка картин Iрини Носик. Новий шлях. 27 жовтня 1962 р. С.3

3. Про художню виставку Ірини Романи Носик. Новий шлях. 3 листопада 1962 р.

4. Виставка малюнків Ірини Носик. Вільне слово.13 жовтня 1962 р.

5. Про культурні зв’язки з англомовним світом. Вільне слово. 10 листопада 1962 р.

6. Денисюк М. Успіх нашої малярки. Овид. Чікаґо. 1957. Ч. 2–3.С. 39

7. Даревич Д. Виставка Ірени Носик була прощальною. Свобода. 2018. URL: https://svobodanews.com/svwp/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%...

8. Даревич Д. Мистецтво і мікроскоп у житті Ірени Носик URL: https://era.library.ualberta.ca/items/5e0831fa-0867-4464-be9f-0b33210a90...

9. Кушнірейко М. Палітра і мікроскоп у творчості Ірени Носик. Свобода.1980. URL: https://archive.org/stream/Svoboda-1980-030/Svoboda-1980-030_djvu.txt

10. Стельмащук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва XX ст. авт.-упоряд. Г. Г. Стельмащук. Л. : Апріорі: Львів. нац. акад. мистец., 2013. 389с.

11. Another Unsung Campus Artist (1956). The Varsity. URL:https://archive.org/details/thevarsity75/page/520/mode/2up?q=Irena+Nosyk

12. Radcliff J. Irena Paints wrigglers (1957). Toronto Daly Star

13. Painting Nothing But Bugs Fine Life Work For Irene (1957). The Toronto Tribune

14. About exhibition of Irena Nosyk . Globe and Mail(1962)