Філософія краси і гармонії: ткацтво і пастелі Ірини Мінько-Муращик (за матеріалами персональної виставки в Національному музеї у Львові 2020 року)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
58-69
Анотація: 

Проаналізовано твори (художнього ткацтва і пастелей) І. Мінько-Муращик, які займають вагоме місце в контексті розвитку львівської мистецької школи кінця ХХ – початку ХХІ ст. Використано такі методи дослідження: біографічний, описовий, порівняльно-історичний та метод художнього аналізу. Публікація пов’язана з дослідженням творчості видатного українського художника О. Мінька, яке проводить автор. Донька О. Мінька, І. Мінько-Муращик дотримується батькових мистецьких традицій, але має власне художнє бачення. Мисткиня реалізує себе в трьох напрямках: як художниця текстилю (гобелен малих форм), як живописниця (пастель), як викладачка (приват-доцентка ЛНАМ). Її творчість відома в Україні, репрезентована в сусідній Польщі та користується увагою колекціонерів з Європи, Америки та навіть з далекого Китаю. Вона лауреатка низки мистецьких премій та відзнак. Виявлено, що гобеленах малих форм художниці прочитується нове осмислення мистецьких засад аванґарду і модернізму, національного образотворення і технологічно-технічних можливостей декоративного ткацтва. На відміну від спокійних пастельних робіт, ткацтву художниці властива загострена форма виразу та певне драматичне начало. Важливим прообразом для ткацтва І. Мінько-Муращик є картини батька – О. Мінька. Твори мисткині на сакральну тему втрачають культове призначення та набувають суто естетичного змісту, філософського підтексту. В техніці пастелі художниця створює натюрморти і пейзажі. Романтично-реалістичне сприйняття, прискіплива увага до деталей, переосмислення спостереженого і висока техніка виконання притаманні пастельним роботам. Наприкінці 2020 р. ретроспекція ткацтва, пастелей та каталог нових творчих робіт І. Мінько-Муращик були представлені на виставці в НМЛ ім. А. Шептицького. З’ясовано значення творчих здобутків художниці

УДК: 
75.03 (477) “19/20” (092)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Єременко С. Висока істина. День. 2012. № 177 (3820). С. 12.

2. Коваль Я. Експресія «Дихання весни». Львівська газета. 2008. № 41 (349). без с.

3. Поліська О. Сприймати світ джерельно чистою душею. Артанія. 2011. Книга 22 № 1. С. 42–47.

4. Гудак В. Династія Міньків. Дзвін.1999. № 1. С. 157–160.

5. Весняний салон – 2009 : кат. вист. / уклад. Д. Гунц та ін.; передмова Я. Кравченко. Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. 160 с.

6. Кусько Г. Гобелен. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. 2016. Т. 5: Мистецтво ХХ – початку ХХІ століття. С 227–247.

7. Луковська О. Художнє ткацтво Львова другої половини ХХ століття (художні особливості, традиції та новації): дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2007. 175 с.

8. Луковська О. Художнє ткацтво Львова кінця 1980-х – 1990-х рр. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2005. № 16. С. 163–172.

9. Козирєва Т. Лірика проникливих спостережень. Zbruč. 29.12.2020. URL: https://zbruc.eu/node/102457 (дата звернення: 29.12.2020).

10. Мориквас Н. Олег Мінько в серцях сучасників. Літературний Львів.1998.  № 72–73 (10–11). С. 20–21.

11. Н. К. «Кожна річ неповторна». Експрес. 2012.  № 103. С. 9.

12. Чегусова З. Професійне декоративне мистецтво. Історія українського мистецтва: в 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. Т. 5: Мистецтво XX століття / наук. ред. Т. Кара-Васильєва. С. 852–938.

13. Бойко Ю. Арт-Галерея. Поступ. 8.10.2003. URL: http://postup.brama.com/usual.php?what=14975 (дата звернення: 19.11.2020).

14. Гартен М. Відкритими очима. Пастелі та гобелени Ірини Мінько-Муращик у галереї «Гердан». Поступ. 24.11.2000. URL: http://postup.brama.com/001124/193_8_2.html (дата звернення: 19.11.2020).

15. Головачко Н. «Текстиль заспокоюєнерви». Високий замок. 13.10.2003. без с.

16. Красник О. Креатура фактури: Живопис і ткацтво Ірини Мінько-Муращик у Палаці мистецтв. Поступ. 30.10.2003. URL: http://postup.brama.com/usual.php?what=15889 (дата звернення: 19.11.2020).

17. Штогрін І. Виставку Ірини Мінько-Муращик відкрили у музеї Шевченка. Радіо Свобода. 15.10.2010. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/2191962.html (дата звернення: 19.11.2020).

18. Стасенко Б. Шляхом шляхетності. Літературна Україна. 2010. № 39. С. 8.

19. Кириченко А. Творча та педагогічна діяльність художниці Ірини Мінько-Муращик: науково-дослідна робота на здобуття ступеня ОКР «Магістр» / Львівська національна академія мистецтв. Львів. 2010. 70 с.

20. Пшеничний Д. Ірина Мінько-Муращик: поетика творчості: вступна стаття до кат. творів / куратор проекту О. Мінько; фото О. Новіцький ; дизайн і верстка К. Ковалишин. Львів: Друкарня «HUSS», 2010. C. 3–5.

21. Пшеничний Д. Ткацтво і пастелі Ірини Мінько-Муращик: вступна стаття до кат. творів / ідея І. Мінько-Муращик; фото К. Муращик; дизайн і верстка К. Ковалишин. Львів: Друкарня ДіПіАй, 2020. C. 3–5.

22. Пшеничний Д. Мінько-Муращик Ірина Олегівна. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=69707 (дата звернення: 19.11.2020).

23. Ірина Мінько-Муращик. ArtLvivOnline. URL: https://art.lviv-online.com/iryna-minko-muraschyk/ (дата звернення: 19.11.2020).

24. Каталог обласної художньої виставки, присвяченої 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні / упоряд. Б. Горинь та ін.; Упр. культури Львів. облвиконкому ; Львів. орг. Спілки худож. УРСР; Львів. картинна галерея. Львів: Облполіграфвидав, 1986. 36 с.

25. Благодійний аукціон. «Сучасне українське мистецтво»: кат. / Упр. культури Львів. міської ради та ін.; упоряд. Р. Патик, О. Патик. Львів: «ТзОВ «КолірПРО», 2020. 96 с.

26. Благодійна виставка-продаж «Софія ми з Тобою»: афіша вист. / куратор Т. Печенюк; Галерея «Пори року». Львів, 2016. 1 с.

27. Диктофонний запис інтерв’ю журналістки С. Єременко та аспіранта ЛНАМ Д. Пшеничного зі скульптором Р. Петруком у майстерні митця на вул. Тернопільській 1-А у Львові, березень 2009 р.

28. Афоризмы. Мужчина и женщина: литературно-художественное издание / гол. ред Н. Е Фомина. Харьков : «Фолио», 2008. 224 с.

29. «Арттекстиль. Інтеграція мистецтв»: кат. вист. / керівник проекту О. Луковська. К.: Майстер книг, 2020. 64 с.

30. 7. Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2018. Katalog. URL: http://bwasokol.pl/wydawnictwo/7-miedzynarodowe-biennale-pasteli-nowy-sa... (дата звернення: 01.01.21).