Вплив матеріалів і технологій виробництва на формоутворення в дизайні на прикладі шахів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
99-104
Анотація: 

Створення виразних, лаконічних форм об’єктів дизайну, що відповідає сучасним стильовим тенденціям, є актуальним питанням в сфері промислового дизайну. Особливості формотворення найбільш яскраво та різноманітно демонструють іконічні предмети дизайну, до яких відносяться шахи. Мета дослідження полягає в розгляді тенденцій розвитку формоутворення шахів у зв’язку з появою нових матеріалів та еволюцією технологій виробництва від кустарного до машинного, в опануванні практичного досвіду використання матеріалів та технологій виробництва для формування проектного рішення шахів на сучасному етапі. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-порівняльного та хронологічного методів, а також методу термінологічного аналізу, що сприяло виявленню певних історичних етапів та термінологічних трактувань в контексті розвитку шахів. Наукова новизна роботи полягає в розширенні та поглибленні уявлень про еволюцію особливостей формоутворення об’єктів дизайну під впливом технологій виробництва, що змінюються, на прикладі таких іконічних предметів, як шахи. Результати дослідження. Простежуючи історичний розвиток шахів, можна виділити декілька аспектів їх еволюції. Сьогодні шахи сприймаються не лише як гра, а також як елемент інтер’єру, а деякі проектні рішення шахів вже закріпилися в професійному співтоваристві дизайнерів як дизайн-ікони. Також спостерігається перехід від фігур, що представляли зображення відповідних «персонажів» гри, виконаних здебільшого в реалістичній манері, до більш стилізованих, абстрактних та метафоричних форм. Поширення цієї гри в різних країнах світу стало передумовою переходу виробництва шахів від кустарного до машинного. Висновки. У науковій статті розглянуто вплив матеріалів і технологій на формоутворення в дизайні на прикладі шахових фігур. Проведена аналітико-дослідницька робота дає підстави стверджувати, що шахи, як одна з найпоширеніших спортивних ігор сучасності, поєднує в собі елементи мистецтва, науки і спорту. Формоутворення шахових фігур сягає глибин історії цивілізації. Класичні варіації шахів все частіше замінюються новими інтерпретаціями, починаючи з проектного рішення Й. Хартвіга, натхненного положеннями Баухауса. Сучасні варіації шахів зазвичай стилізовані у формоутворенні, в тому числі у відповідності до біонічних структур. При формуванні проектного рішення шахів в рамках курсового проекту був обраний «принцип конструктора», коли образне рішення шахових фігур виконано за допомогою вже існуючої елементної бази будівельного кріплення, що має економічну ефективність та технологічні переваги, а гармонійне поєднання елементів з певним кольорово-фактурним рішенням дозволяє створити естетично привабливий гральній набір.

УДК: 
7.012:72]-004.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Вергунов С. В. Роль и место дизайнера в процессе создания промышленных изделий на основе 3D-модели. Часть 3. Семантика этапов. Вісник ХДАДМ. 2011. №1. С. 6–9.

2. Вергунов С. В., Вергунова Н. С. Интеграция дизайнерского проекта в производственный процесс. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2010. №2. С. 153–156.

3. Grant J. L. Understanding the Role of the Designer in Society. Journal of Art & Design Education. 2007. №11. P. 77–87.

4. Карпов А. Є., Гик Е. Я. Неисчерпаемые шахматы. Москва: Изд-во МГУ, 1991. 399 с.

5. Шахи. Енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. Москва: Радянська енциклопедія, 1990. 621 с.

6. Cazaux J.-L., Knowlton R. A World of Chess: Its Development and Variations through Centuries and Civilizations. Jefferson: McFarland, 2017. 408 p.

7. Murray H. A. Short History of Chess. Mountain View: Ishi Press, 2015. 166 p.

8. Stamp J. How the Chess Set Got Its Look and Feel // Smithsonian Magazine. 2013. URL: https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/how-the-chessset- got-its-look-and-feel-14299092/ (дата звернення: 09.04.2021).

9. Шахові фігури // Інформаційний портал «Знаймо». 2013. URL: https://znaimo.com.ua/Шахові_фігури (дата звернення: 09.04.2021).

10. Bauhaus Chess Set // Official website «Chesshouse». 2016. URL: https://www.chesshouse.com/collections/bauhaus-chess-set (дата звернення: 08.04.2021).