Етапи розвитку реставрації в Україні ХХ – початку ХХІ століття

Випуск вісника: 
Сторінки: 
158-164
Анотація: 

Висвітлено етапи формування реставраційної справи в музейних осередках Україні ХХ ст., розглянуто створення музейних установ, які поставали переважно завдяки особистим ініціативам певних осіб і численним науковим, культурно-освітнім і церковним товариствам. Музей як культурно-освітній та науково-дослідницький заклад розподіляє свою діяльність на кілька секторів, тож сюди почали приходити багато культурно зацікавлених людей. Музей заохочував митців і науковців до формування ґрунтовної наукової бази з вивчення українського малярства. Розуміння структури творів давнього мистецтва дало змогу зрозуміти причини руйнації пам’яток станкового та монументального живопису, а також знайти способи її припинення.

Для більш чіткого розуміння теми дослідження було розділене на кілька етапів і кожен з них був проаналізований. На кожному з етапів було розглянуто найважливіші точки розвитку реставраційної справи, досліджено досвід реставраційної практики минулих століть. Збільшення кількості музеїв і надбання їхніх колекцій зумовило створення реставраційних центрів і майстерень. Було простежено два основні реставраційні осередки в Києві і Львові, аналізується діяльність музеїв і робота реставраційних майстерень. Розглядається хронологія створення реставраційних середовищ в Україні ХХ ст. та висвітлюється послідовність діяльності реставраторів у музеях України та за її межами.

Протягом років склалися свої традиції, сформувався й виріс колектив, спроможний виконувати найскладніші завдання. Водночас визначився характер реставраційної, наукової, методичної роботи та основні напрями діяльності закладу, які ґрунтуються на спадкоємності накопиченого досвіду, знаннях, тісному зв’язку з музейними, науковими та спорідненими реставраційними організаціями України та інших держав світу.

УДК: 
75.025:069(477.411+477.83-25)‛‛19/20’’
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Брей Н. Техніко-технологічні методи дослідження олійного живопису. Художня культура: Актуальні проблеми. 2006. Вип. 3. С. 346–355.

2. Величко Т. Особливості становлення й розвитку етнографічного музейництва на півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст. Народна творчість та етнографія, 2008. С. 83–89.

3. Гах І. С. До історії реставраційної справи у Національному музеї у Львові. Львів: Бюлетень 12.2012. С. 216–220.

4. Іванців М. Л. Кафедра реставрації творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв – історія та специфіка навчального процесу. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 30. 2016. С. 84–90.

5. Кравченко Я. О. Школа Михайла Бойчука: тридцять сім імен. Київ : Майстерня книги. 2010. 399 с.

6. Салата О. О. Основи музейництва: Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: ТОВ « Нілан-ЛТД », 2015. 164 с.

7. Свєнціцький І. С. Про музей і музейництво. Львів: Діла, 1920. 91 с.

8. Скрипник Г., Попов Б. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. Київ: Наукова думка, 1989. 301 с.

9. Тимченко Т. Р. Музейний напрям реставрації в Україні. Київська школа. 1920–1940 рр.: автореф. дис. на здобуття канд. мистецтвозн.: 17.00.08. Київ, 1998. 17 c.

10. Тимченко Т.Р. Ярослава Музика – реставратор національного музею у Львові. Традиції, фахове середовище, праця. Київ: Пам’ятки України: історія та культура, 2003. С. 92–111.

11. Офіційний сайт Національного науково-дослідного реставраційного центру України. URL: http://restorer.kiev.ua/ (дата звернення: 08.06.2020).