«Текстильні інспірації» у Львівському Палаці мистецтв

Випуск вісника: 
Сторінки: 
52-57
Анотація: 

У Львівському Палаці мистецтв. У статті розглядаються провідні тенденції та прикметні риси розвитку українського професійного арттекстилю, простежується якими шляхами він розвивається та з’ясовується які творчі завдання вирішують сьогодні митці. Важливим підґрунтям для дослідження стали мистецтвознавчі розвідки та статті науковців, зокрема, Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової, К. Гончар та інших.

Доведено, що арттекстиль є яскравим явищем в українському мистецтві сучасний текстиль та водночас є складною структурою, яка потребує ретельного вивчення. Важливим аспектом у розвитку цієї ділянки займають виставкові проє и, що дають можливість аналізувати тенденції сьогодення.

Одним із таких заходів, що заслуговують на окрему увагу, є всеукраїнський мистецький проєкт «Текстильні інспірації», який відбувся у Львівському палаці мистецтв у 2018 році. Дослідження проводилося на основі аналізу творчих робіт професійних митців України. Проаналізовано художньо-стильові особливості декоративних композицій, розглянуто прикметні риси авторської мови окремих художників.

Зазначено, що експоновані на виставці «Текстильні інспірації» твори продемонстрували багатий арсенал текстильних технік та матеріалів. Сучасних митців цікавлять проблеми пізнання властивостей і особливостей різних матеріалів, взаємодія об’єму, простору тощо. Текстильні, а часто й нетекстильні матеріали стають для художників важливим засобом експериментального пошуку. Наголошується, що прикметною рисою сучасного арттекстилю є тактильність, яка має особливе значення і є так само важливою, як зір чи слух. Тактильні відчуття поряд із візуальними образами розширюють уявлення про світ, роблячи його більш об’ємним.

Зауважено також, що художній текстиль приваблює не лише митців-текстильників, а й художників, які працюють в інших видах творчості – кераміці, графіці, живописі. Експозиція «Текстильні інспірації» показала, що сьогодні змінюються загальні принципи розуміння текстильного мистецтва. У декоративних композиціях простежується сучасна креативна авторська трансформація традиційних технік та матеріалів.

УДК: 
745.522
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Гончар К. Традиції та новації у сучасному декоративно-прикладному мистецтві України. Мистецтвознавство України : зб. наук. праць / Ін-т пробл. сучас. мистец. НАМУ. Київ: Фенікс, 2013. Вип. 13. С. 62–68.

2. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. У пошуках «Великого стилю». Декоративне мистецтво України ХХ ст. Київ: Либідь, 2005. 280 с.

3. Кривошея Т. О. Сенсорна культура: культурологічне причитання сенсуалізму. Гуманітарний часопис. 2011. № 1. С. 45–51.

4. Текстильні інспірації: каталог виставки. Львів: ЛПМ, 2018. 45 с.

5. Текстилізм: каталог. Львів: СХ, 2012. 12 с.

6. Текстильний шал III: каталог. Львів: Аз-Арт, 2001. 12 с.

7. Sikorova E. Eva Cisarova-Minarikova. Bratislava: Vydavnictvo Michala Vaska, 2010. 180 s.