Парадигмальний базис менеджменту архітектурної спадщини у контексті сучасної філософії збереження культурних цінностей

Випуск вісника: 
Сторінки: 
102-110
Анотація: 

Збереження культурних цінностей визначається як усі дії, спрямовані на передачу культурних цінностей майбутнім поколінням з одночасним вивченням, фіксацією, охороною та відновленням культурно значимих якостей об’єкта, місця чи будівлі з мінімальним втручанням. Збереження це дії, спрямовані на ремонт, консервацію, технічне обслуговування та демонстрацію історичних будівель, частин будівель та об’єктів, а також пов’язаного з ними начиння, такого як меблі, тощо. Ці дії, що вживаються щодо окремих будівель або груп будівель (ансамблів), є інвестиціями в майбутнє таких об’єктів. Такий регенеративний вплив на історичні будівлі та місця зазвичай збільшує вартість прилеглої власності, а також покращує місцеві економічні умови. Збереження архітектури вважається переважним видом діяльності у ширшій та різноманітнішій галузі збереження культурної спадщини, яку також називають управлінням культурною спадщиною (або управлінням ресурсами спадщини). Ця галузь пов’язана з документуванням та збереженням усіх форм людської культури, включаючи матеріальні артефакти, такі як архітектура, археологічні пам’ятки, культурні ландшафти, декоративно-­­ужиткове мистецтво та інші об’єкти матеріальної культури. Крім того, збереження культурної спадщини стосується і нематеріальних проявів людської діяльності, включаючи існуючі звичаї, духовні практики, а також музичні, ремісничі та кулінарні традиції, які вважаються живою культурною спадщиною. Загальна сфера діяльності зі збереження спадщини постійно розширюється, що робить цю сферу динамічною та відкритою для нових учасників, які привносять свіжі погляди та ідеї. У міру розширення організованої практики збереження спадщини з кожним роком раніше розрізнені факти та уявлення про минуле набувають нового змісту та значення. У зв’язку з цим постійно змінюються як культурні, так і економічні цінності об’єктів спадщини.
 

УДК: 
72.01:005
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Babets I., Fleychuk M. Marketing tools for international tourism fows balancing: experience of Ukraine and Poland. Economics & Education. 2021. № 06 (02). P. 29-36. https://doi.org/10.30525/2500-946X/2021-2-5
 2. Ganski U. Economic Effects of Non-Economic Actions: the Role of Historical Heritage Preservation in the Economic Development. Економічний дискурс. 2018. № 3. С. 16-21.
 3. Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.). Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. 518 s.
 4. Kazlouski V., Ganski U. Modern Problems and Features of Management of Historical Heritage Institutions in the Context of Increasing their Service Nature. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 93-98.
 5. Ripkema D. The Economics of Historic Preservation: A Community Leader’s Guide. Washington, D.C.: National Trust for Historic Preservation, 2005. 132 p.
 6. Rizzo I., Mingosa A. (eds.). Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2013. 640 p.
 7. Safonov Y., Datsko O. Actual Problems of Management of Cultural Heritage in Ukraine. Економіка та суспільство. 2020. № 22. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-92
 8. Shchurko U., Datsko О. Cultural paradigm of a state development in a globalized world. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 29. С. 5-11.
 9. Андрeйчик K.В., Ганський В.О. Інтеграційні дії та програми розвитку Європейського союзу у сфері історико-культурної спадщини. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 6-12.
 10. Ганський В.О. Економічний потенціал історико-культурної спадщини та її ринкова організація в сучасних умовах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 29/1. С. 88-91.
 11. Ганський В.О. Спадщина як економічний ресурс: стала комерціалізація минулого для господарського розвитку сьогодення і майбутнього. Львів: Растр-7, 2020. 308 с.
 12. Ганський В.О. Теоретико-методологічні основи механізму функціонування ринку продуктів історико-культурної спадщини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2018. Вип. 19. Ч. 1. С. 60-64.
 13. Ганський В.О. Теоретичні основи ринкової організації економічного освоєння історико-культурної спадщини. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. Ч. 1. С. 5-10.
 14. Калачова І.І., Ганський В.О. Механізми і методи участі громадськості в процесах управління ресурсами історико-культурної спадщини. Інфраструктура ринку. 2018. № 22. С. 37-41.
 15. Мокій А.І, Дацко О.І. Розвиток підприємств креативного сектора економіки у транскордонному просторі. Часопис економічних реформ. 2016. №4 (24). С. 71-78.
 16. Мокій А.І., Дацко О.І. Система менеджменту талантів як складова стратегії розвитку держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 110. Ч. І. С. 28-30.
 17. Прибєга Л. Архітектурна спадщина України: пам’яткоохоронний аспект. Київ: Інститут культурології НАМ України, 2015. 237 с.
 18. Флейчук М.І., Будник А.В. Особливості післякризового інвестиційного процесу в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.3. С. 149-155.