Леонід Звенігородський

Старший викладач Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова