Валентин Голіус

Асистент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова