Любов Крайлюк

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету