Art ensemble of the church of St. Nicholas vil. Vizhnyans in Lviv region as an example of the Ukrainian-Polish dialogue of cultures

Issue: 
Pages: 
69-75
Abstract: 

The artistic ensemble of the church of St. Nicholas vil. Vizhnyans
of the Zolochiv district of the Lviv region of XV – the first half of the twentieth
century in the context of Ukrainian-Polish spiritual interactions is described.
The monument was gathered under the arches of prominent Polish and
Ukrainian artists. Bronislav Victor, Antin Monastyrsky, Petro Viytovych,
Stanislav Teyyser, Roman and Margit Rural, as well as nameless carvers and
anonymous authors of icons of the XVIII century created the perfect artistic
ensemble of the temple with a special spiritual environment.

UDC: 
75.04 (09) (477.83)
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Памятники архитектуры и градостроительства УССР. – К. : Будівельник, 1985. – Т. 3. – 316 c.
2. Trawicka Z. Kuropatnicki Hieronim (jarosz) Stanisław herbu Nieczuja (zm. 1696) // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – Tom XVI. – Zeszyt 68. – S. 253.
3. Дзюба О. Гаватович Якуб // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол. : В. А. Смолій]. – К. : Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г – Д. – С. 9-10.
4. Бірюльов Ю. Віктор Броніслав // Енциклопедія Львова : у 4 т. – Т. 1 / [за ред. А. Козицького]. – Львів : Літопис, 2007. – С. 384.
5. Банцекова A. Art Déco у Львові : каталог виставки, Львівська галерея мистецтв. – Львів : б. в., 2001. – 11 c.
6. Różycka-Bryzek A. Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku Lubelskiego. – Lublin : Muzeum Lubelskie, 2000. – 364 s.
7. Biriulow J. Piotr Wójtowicz – «Lwowski Bernini» // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne.
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo. – Zeszyt XXXIII (355). – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. – S. 189-210.